Our Discovery Island

Our Discovery Island

'Our Discovery Island' is een innovatieve methode voor Engels voor de groepen 5 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode is geschreven door native speakers en houdt rekening met de toenemende vraag naar het gebruik van technologie in en om het klaslokaal.

 

Engels leren is een avontuur

Door het gebruik van verschillende leuke karakters die avonturen beleven op allerlei denkbeeldige eilanden, worden uw leerlingen gemotiveerd en gestimuleerd om de taal verder te ontdekken. Enkele voorbeelden van eilanden zijn: Tropical Island, Space Island, Film Studio Island en Ice Island. De methode beschikt over een innovatieve ‘online game’ met een leerlingvolgsysteem. Hiermee kunnen de leerkrachten de individuele vooruitgang van leerlingen op afstand volgen. De methode bestaat verder uit leerboeken, werkboeken en interactieve digibord software voor klassikaal gebruik. ‘Our Discovery Island’ is volledig Engels en aangepast aan het niveau van uw leerlingen. De leerlingen leren de taal niet alleen passief (kijken en luisteren) maar ook actief (spreken en schrijven). Dit maakt ODI een volwaardige lesmethode Engels die leerlingen en leerkrachten constant weet te boeien.


 Klik hier voor meer informatie


De structuur van Our Discovery Island:

De methode heeft een opbouwende leerlijn in 4 niveaus. Binnen deze 4 niveaus wordt er veel gebruik gemaakt van herhaling. Door deze constante herhaling zullen uw leerlingen aan het eind van groep 8 de taal de Engelse taal die zij in die 4 jaar hebben geleerd, volledig beheersen.*

- Elk niveau heeft 8 units met elk 8 lessen van 30 minuten.
- De methode werkt aan de hand van de ‘5P’s’ techniek, die wereldwijd als beste methodologie voor het verwerven van een vreemde taal wordt gezien. De 5 p’s zijn; Presentation, Practice, Production, Personalisation, Pronunciation.
- De methode maakt gebruik van groepsspellen, TPR activiteiten en stripverhalen.
- Uitbreiding is mogelijk door het gebruik van beschikbare: Poster Games, Flashcard Games, Word Games, Story Games en vakoverstijgende projecten.

*Indien u alleen Engels aanbiedt in de groepen 7 en 8 gebruikt u niveau 2 in groep 7 en niveau 3 in groep 8.


 

flash image news produce