Peter Janssen

Peter Janssen is directeur van het IT-opleidingsinstituut CVA (Centrum voor Automatisering) Informatica Opleidingen en heeft veel ervaring opgedaaan met het ontwikkelen van lesmateriaal over uiteenlopende onderwerken, zoals het beheren van informatiesystemen, systeemontwikkeling en het leiden van IT-projecten.

Leverbare boeken van deze auteur:

 

flash image news produce