H.J. Ots

H.J. Ots was als docent jarenlang verbonden aan de Hogeschool Rotterdam. Hij is betrokken geweest bij de landelijke BE-adviescommissie.

Leverbare boeken van deze auteur:

 

flash image news produce