Robert L. Johnson

Dr. Robert L. Johnson heeft 28 jaar psychologie gedoceerd aan het Umpqua Community College. Hij kreeg belangstelling voor crossculturele psychologie tijdens een zomercursus in Thailand, die werd gevolgd door vele andere reizen naar Japan, Korea, Latijns-Amerika, Groot-BrittanniŽ en IndonesiŽ. Momenteel werkt hij aan een boek over de psychologie in Shakespeares werk. Johnson is vooral geinteresseerd in de toepassing van psychologische principes op het doceren van psychologie en hij legt graag verbanden tussen de psychologie en andere disciplines. Met het oog daarop heeft hij het Pacific Northwest Great Teachers Seminar opgericht, waarvan hij 20 jaar directeur is geweest. Robert Johnson was ook een van de oprichters van de Psychology Teachers at Community Colleges (PT@CC), waarvan hij in 2004 voorzitter was. In datzelfde jaar ontving hij de Two-Year College Teaching Award van de Society for the Teaching of Psychology. Johnson is al heel lang actief in de APA, APS, de Western Psychological Association en de Council of Teachers of Undergraduate Psychology.

Leverbare boeken van deze auteur:

 

flash image news produce