Robert L. Mott

Verbonden aan de University of Dayton. Heeft voor Prentice Hall, naast dit boek, ook een uitgave over stromingsleer geschreven dat PEB naar het Nederlands gaat vertalen.

Leverbare boeken van deze auteur:

 

flash image news produce