Karin van der Borght

Karin van der Borght is docent bij de Unit Life Sciences & Technology, een samenwerkingsverband tussen Hogeschool Van Hall Larenstein en de NHL Hogeschool in Leeuwarden. Zij studeerde Biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar zij ook gepromoveerd is bij de afdeling Moleculaire Neurobiologie. Eerder werkte zij als onderzoeker bij de Neuronal Survival Unit aan de Universiteit van Lund (Zweden) en als Medical Writer bij een Clinical Research Organization.

Leverbare boeken van deze auteur:

 

flash image news produce