Home  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13
Hoofdstuk 11 : Controle en macht
Powerpoints
Extra opdrachten
Meerkeuzevragen
  Een achterliggend kenmerk van de relatie tussen mens en organisatie is de uitoefening van controle en macht. Op alle operationele gebieden van de organisatie moeten controlesystemen aanwezig zijn. Deze systemen vormen een noodzakelijk element van het managementproces. Werkrelaties zijn complexe systemen van sociale relaties, status en macht. Men moet dan ook voldoende aandacht aan de relatie tussen managers en ondergeschikten besteden. De manager dient de kenmerken van macht en controle goed te begrijpen om de prestaties van de organisatie te kunnen verbeteren.

Leerdoelen
Na dit hoofdstuk gelezen te hebben kun je het volgende:
• de aard en het belang van controle als inherent onderdeel van het managementproces aangeven;
• de essentiële elementen van een managementcontrolesysteem en verschillende vormen en classifi caties van controle beschrijven;
• de kenmerken van een effectief controlesysteem noemen en het belang van gedragsmatige factoren aangeven;
• de aard van macht en managementcontrole beschrijven en de verschillende zienswijzen op organisatiemacht samenvatten;
• het delegeringsproces analyseren en een systematische benadering op delegeren beschrijven;
• het concept en het belang van empowerment uiteenzetten;
• de aard en impact van fi nanciële en boekhoudkundige controlesystemen beoordelen.


Klik op het icoon om de download te starten.