Home  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13
Hoofdstuk 4 : Perceptie
Powerpoints
Extra opdrachten
Meerkeuzevragen
  De waargenomen realiteit is de sleutel voor het begrijpen van organisatiegedrag. Hoe we onszelf en anderen zien vormt de basis voor onze handelingen en intenties. Als we het perceptieproces begrijpen, kunnen we het inzicht ontwikkelen dat nodig is om anderen aan te sturen. Ons woordgebruik en onze lichaamstaal zeggen iets over onze zienswijze op de wereld. De invloed van het perceptieproces op het aansturen van ons gedrag dient goed te worden geanalyseerd; alleen zo kunnen we effectieve relaties met anderen ontwikkelen.

Leerdoelen
Na dit hoofdstuk gelezen te hebben kun je het volgende:
het perceptieproces beschrijven en selectiviteit in aandacht en perceptie verklaren;
interne en externe factoren met een bepaalde betekenis voor het individu noemen;
de organisatie van stimuli en perceptuele illusies onderzoeken;
problemen, verstoringen en vertekeningen in het perceptieproces identifi ceren;
de verbanden tussen perceptie en communicatie onderzoeken, waaronder transactionele analyse en lichaamstaal;
een verklaring geven voor de positie en status van vrouwen in organisaties;
het belang van het onderzoeken van perceptie en de relaties met anderen aangeven.


Klik op het icoon om de download te starten.