Home  1  2  3  4  5
 


  Bij het boek Marketing voor retailers van Reinder Koornstra wordt aan de gebruikers supplementair materiaal ter beschikking gesteld.

In het menu linksboven in het scherm vindt u een link (1) naar een aanvullende tekst over retailmarketing en media. Dit supplement sluit aan bij hoofdstuk 4 'Van winkelformule naar werk' van het boek.

De case Lang en De Waal (4) geeft inzicht in de methodiek van promotional accounting en sluit aan bij hoofdstuk 6.

Onder de link Quo Vadis (3) zijn een aantal trends en mogelijke oplossingen neergezet, gebaseerd op verschillende gepubliceerde interviews in vaktijdschriften. Deze tekst sluit aan bij hoofdstuk 7.

Onder link (5) staan de powerpoints bij het boek Retailmarketing.