Custom Publishing - Zes stappen

Stap 1

U bepaalt de inhoud van het boek

De eerste stap bestaat uit het selecteren van de inhoud. Uw consultant helpt u, indien nodig, bij het maken van een keuze uit het grote aanbod.

 

Stap 2

U selecteert de digitale supplementen

Naast het boek is er de mogelijkheid om uw studenten digitaal lesmateriaal te geven. Dit kan uw eigen materiaal zijn, maar ook Pearson-content, inclusief (delen van) online leeromgevingen. Uw studenten krijgen dit online materiaal aangeboden via een afgeschermde website van Pearson, uw eigen Blackboard of via een cd-rom.

 

Het is overigens ook mogelijk om alle content alleen digitaal aan te bieden.

 

Stap 3

Samenstelling inhoud en prijsbepaling

Nadat u de inhoud van uw Custom-uitgave hebt samengesteld, stelt uw consultant de prijs van de uitgave vast. Deze is gebaseerd op de content van het boek en de digitale supplementen die u hebt geselecteerd. Nu de inhoud definitief is vastgelegd en de prijs is bepaald, wordt de samenwerking definitief bezegeld.

 

Stap 4

Het productieproces

Na het vastleggen van de inhoud en de prijs gaat het daadwerkelijke productieproces van start. Dit zal ongeveer twee maanden in beslag nemen. In deze periode kiest u de cover uit onze Custom-omslagenbibliotheek; deze wordt voorzien van uw naam, de titel van de cursus en het logo van de hogeschool of universiteit waaraan u verbonden bent. Ook wordt in deze fase de inhoudsopgave opgesteld en schrijft u eventueel een inleiding of voorwoord.

 

Stap 5

De verkoop van uw Custom-uitgave aan uw studenten

Na gezamenlijk overleg stelt uw consultant vast welke plek zich het beste leent voor de verkoop van uw Custom-uitgave; bijvoorbeeld de campusboekhandel, de studievereniging van uw opleiding, of via de opleiding zelf. Uw consultant verzorgt vervolgens de praktische en logistieke afhandeling van het verkoopproces.

 

Stap 6

Evaluatie

Na afloop van uw cursus neemt uw consultant contact met u op om de samenwerking en de Custom-uitgave te evalueren. De mogelijkheid tot aanpassingen en een volgende editie komen daarbij ook aan de orde.

 

flash image news produce