Hoger Onderwijs

Ons aanbod

Pearson Benelux heeft een uitgebreid aanbod van zowel Nederlands- als Engelstalige studieboeken voor het hoger en wetenschappelijk onderwijs. Ons fonds omvat een grote hoeveelheid basistekstboeken op uiteenlopende vakgebieden: management en economie, marketing, sociale wetenschappen, techniek, verpleegkunde, informatica en communicatie. Daarnaast publiceren wij ook meer generieke en competentiegerichte titels over bijvoorbeeld management-, communicatie- en studievaardigheden.

 

Onze Engelstalige boeken worden ontwikkeld bij Pearson in Groot-BrittanniŽ en de Verenigde Staten. De Nederlandstalige uitgaven komen tot stand via ons kantoor in Amsterdam. Dit fonds is opgebouwd uit zowel vertalingen en bewerkingen van internationale onderwijsbestsellers als lokale producties van de hand van Nederlandse en/of Vlaamse auteurs.

 

Onze uitgaven worden regelmatig herzien om de actualiteit te waarborgen. Ze zijn aantrekkelijk vormgegeven (vaak full colour) en voorzien van uiteenlopende didactische hulpmiddelen, met veelal ook online-aanvullingen.

 

Online-aanvullingen

Bij veel van onze boeken bieden wij aanvullend studiemateriaal aan voor studenten, alsook aanvullend les- en toetsmateriaal voor docenten. Het aanbod varieert van eTexts, PowerPointpresentaties, toetsvragen en extra casemateriaal (aangeboden via een Companion Website of Pearson XTRA ) tot complete interactieve leeromgevingen (myLabs/Mastering) waarmee studenten kunnen oefenen en docenten hun resultaten kunnen volgen. Gedetailleerde informatie over het specifieke aanbod vindt u steeds terug in de uitgave van uw keuze.

 

Aansluiting bij het curriculum, de praktijk en de student

Pearson ontwikkelt zijn uitgaven in nauwe samenwerking met docenten: zowel de auteurs, de bewerkers als de meelezers zijn doorgaans werkzaam in het hoger of universitair onderwijs. Ook betrekken wij regelmatig professionals uit het bedrijfsleven bij onze publicaties of vragen wij feedback aan studenten. Zo ontstaat lesmateriaal dat optimaal aansluit bij het curriculum, de professionele praktijk en de studiewensen van studenten.

 

Informatie en service

Hieronder vindt u uitgebreide informatie over onze uitgaven en de service die wij bieden aan docenten. Hebt u vragen die hier niet worden beantwoord, dan kunt u zich wenden tot onze Docentenservice:

E docent@pearson.com

T +31 (0)20 5755800 (tijdens kantooruren)

 

flash image news produce