Titelinformatie

Statistiek in de sociale wetenschappen, 3e editie

 

Dennis Howitt en Duncan Cramer

 

 

Docentexemplaar aanvragen

Statistiek kan lastig zijn, maar de auteurs van Statistiek in de sociale wetenschappen maken het voor de student een stuk gemakkelijker. Het accent ligt in dit boek op het begrijpen van de stof, in plaats van op het kunnen uitrekenen. De auteurs hanteren een toegankelijke, jargonvrije stijl en het boek heeft een duidelijke opmaak. Complexe wiskunde blijft tot een minimum beperkt en concepten die vaak moeilijk te begrijpen zijn worden in dit boek stap voor stap en geÔllustreerd met veel voorbeelden uitgelegd.

Het boek kent een modulaire opzet; elk hoofdstuk is los te raadplegen. Hierdoor, en door de diepgang van het boek, is het niet alleen tijdens de studie bruikbaar, maar ook als naslagwerk na die tijd.

Verkorte inhoudsopgave
Deel 1 Beschrijvende statistiek
H1 Waarvoor hebben we statistiek nodig
H2 Variabelen beschrijven
H3 Variabelen numeriek beschrijven
H4 Vormen van scoreverdelingen
H5 Standaarddeviatie
H6 Verbanden tussen twee of meer variabelen
H7 CorrelatiecoŽfficiŽnten
H8 Regressie
Deel 2 Significantietoetsen
H9 Steekproeven en populatie
H10 Statistische significantie van de correlatiecoŽfficiŽnt
H11 Standaardfout
H12 De t-toets: twee steekproeven van afhankelijke scores vergelijken
H13 De t-toets: twee steekproeven van onafhankelijke scores vergelijken
H14 De chikwadraattoets
H15 Kansrekening
H16 Significantieniveaus beknopt presenteren
H17 Eenzijdige en tweezijdige significantietoetsen
H18 Rangtoetsen
Deel 3 Inleiding tot de variantieanalyse
H19 De F-toets
H20 Variantieanalyse (ANOVA)
H21 Variantieanalyse voor afhankelijke waarnemingen of herhaalde metingen
H22 Twee-factoren variantieanalyse voor onafhankelijke waarnemingen
H23 Meervoudige vergelijkingen in variantieanalyse
H24 Andere typen variantieanalyse
H25 Statistiek en de analyse van experimenten
Deel 4 Geavanceerde correlatiemethoden
H26 PartiŽle correlatie
H27 Factoranalyse
H28 Meervoudige regressie en meervoudige correlatie
H29 Padanalyse
H30 De analyse van een vragenlijst/enquÍteproject
Deel 5 Geavanceerde methoden
H31 Analyse van de kracht van een toets
H32 Meta-analyse
H33 Betrouwbaarheid van schalen en metingen
H34 Betrouwbaarheidsintervallen
Deel 6 Geavanceerde kwalitatieve of nominale methoden
H35 De analyse van complexe kruistabellen
H36 Multinomiale logistische regressie
H37 Binomiale logistische regressie
Appendices
Literatuur
Index

Supplementen
Bij het boek hoort een Engelstalige website (voor studenten).

Over de auteurs en de bewerkers
Dennis Howitt en Duncan Cramer zijn beiden hoogleraar psychologie aan de Britse Loughborough University. De Nederlandse bewerking van dit boek is gedaan door Nynke Boonstra (Noordelijke Hogeschool Leeuwarden), Danny Rouckhout (Stichting Gouverneur Kinsbergen) en Hilde Van Rossen (Katho Kortrijk).

flash image news produce

Titelgegevens

  • ISBN 9789043012812
  • 576 pagina's
  • Paperback
  • 31-01-2007
  • € 59.95 (incl. BTW)


Downloads

flash image news produce