Titelinformatie

Be´nvloeden en veranderen van gedrag

 

Carina Wiekens

 

 

Docentexemplaar aanvragen

Dagelijks probeer je invloed uit te oefenen op het gedrag van jezelf en van anderen! Aan de hand van psychologische theorieŰn verklaart Be´nvloeden en veranderen van gedrag hoe het gedrag van de mens tot stand komt en kan worden be´nvloed. Er wordt aandacht geschonken aan zowel de theorieŰn over gedrag en gedragsverandering, als de dagelijkse praktijk waarin professionals het gedrag van anderen proberen te be´nvloeden.

In deel 1 van dit boek staat de vraag centraal waarom we ons gedragen zoals we ons gedragen. In deel 2 wordt besproken hoe je je eigen gedrag succesvol kunt veranderen. Ten slotte komt het be´nvloeden van het gedrag van anderen aan bod. Belangrijke leerelementen in het boek zijn casussen die uit de praktijk zijn overgenomen. Deze casussen bestaan zowel uit concrete vragen als uit praktijkvoorbeelden van gedragsbe´nvloeding.

Be´nvloeden en veranderen van gedrag is geschikt voor iedere ge´nteresseerde die meer wil leren over het be´nvloeden en veranderen van gedrag.

Doelgroep
Be´nvloeden en veranderen van gedrag is geschreven voor eerste en tweedejaars studenten in het hoger onderwijs in sociale studierichtingen zoals MWD, SPH, CMV, Pedagogiek en Toegepaste psychologie.

Verkorte inhoudsopgave
1 Denken in termen van nurture
2 Leren
3 Behoeften, doelen en de theorie van het geplande gedrag
4 Zelfregulatie: wat is dat?
5 Zelfregulatie: het proces
6 Synthese: zelfregulatie in de praktijk
7 De be´nvloeder
8 Het be´nvloeden van gedrag
9 Synthese: gedragsbe´nvloeding in de praktijk

Over de auteur
Carina Wiekens is onderwijsontwikkelaar en docent bij de opleiding toegepaste psychologie aan de Hanzehogeschool Groningen. Zij is gepromoveerd op het onderwerp zelfbewustzijn. Daarnaast is zij senior onderzoeker bij het lectoraat Integraal Jeugdbeleid. Bovendien is ze jarenlang vrijwillig actief geweest als gezinsondersteuner.

Gerelateerde titels
Psychologie, de essentie door Philip Zimbardo, Vivian McCann & Robert Johnson
Management van gedrag door Laurie Mullins
Gedrag in organisaties door Stephen Robbins & Timothy Judge
Consumentengedrag door Michael Solomon, Gary Bamossy Soren Askegaard & Margaret Hogg

flash image news produce

Titelgegevens

  • ISBN 9789043018050
  • 280 pagina's
  • Paperback
  • 09-01-2012
  • € 39.95 (incl. BTW)


Downloads

flash image news produce