Titelinformatie

ICT, mensen en organisaties, 3e editie

 

Albert Boonstra

 

 

Docentexemplaar aanvragen

Dit boek helpt studenten in het hoger onderwijs een samenhangende visie te ontwikkelen op ICT in organisaties door de relatie te leggen tussen ICT, strategie, organisatieontwerp en mensen. Veel aandacht is er daarbij voor de organisatorische gevolgen van nieuwe vormen van ICT, zoals internet en e-commerce, bedrijfsbrede systemen als ERP en CRM en de gevolgen van informatietechnologie die de bedrijfsgrenzen overschrijdt. Het boek is voorzien van praktijkcases, discussievragen en actuele voorbeelden.

Doelgroep
Het boek richt zich op studenten in het hoger en universitair onderwijs die zich voorbereiden op posities als (personeels)managers, organisatieadviseurs, ICT-managers en ICT-consultants. Het is ook geschikt voor managers in de praktijk die hun kennis over dit onderwerp willen uitbreiden.

Supplementen
Bij dit boek hoort de website www.pearsoneducation.nl/boonstra. Op deze website is extra materiaal te vinden, zoals de uitwerkingen van de cases en PowerPoints.

Inhoudsopgave
Voorwoord
Inleiding
1. ICT en organisatieverandering
2. ICT en strategie
3. ICT en organisatieontwerp
4. ICT en mensen
5. ICT-projecten
6. ICT en management
Eindopdracht
Slotbeschouwing
Noten
Index

Over de auteur
Albert Boonstra is als universitair hoofddocent verbonden aan de Faculteit Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is gespecialiseerd in strategische, organisatorische en sociale aspecten van ICT. Op dit terrein doceert, adviseert en publiceert hij in binnen- en buitenland.


flash image news produce

Titelgegevens

  • ISBN 9789043019262
  • 336 pagina's
  • Paperback
  • 08-06-2010
  • € 45.95 (incl. BTW)


Downloads

flash image news produce