Titelinformatie

Onderzoek doen, 2e editie

 

Frank Plooij

 

 

Docentexemplaar aanvragen

Onderzoek doen is een beknopte, duidelijke en overzichtelijke inleiding onderzoeksvaardigheden. In dit boek worden de basisbeginselen van onderzoek behandeld. Veelal worden de onderwerpen onderzoeksvaardigheden, statistiek en rapportage behandeld in afzonderlijke boeken. Dit boek onderscheidt zich daarvan door deze onderwerpen in één boek te behandelen. Het doen van onderzoek en de keuzes die de onderzoeker zelf moet maken, staan daarbij centraal.

Het boek bestaat uit 11 hoofdstukken, die verdeeld zijn in drie delen. Deel 1 belicht in algemene termen het doen van onderzoek. Na een inleidend hoofdstuk wordt ingegaan op het onderzoeksontwerp, het verzamelen en het analyseren van gegevens. Deel 2 behandelt de beschrijvende statistiek die bij elk onderzoek aan de orde komt. Het gaat daarbij om inzicht verkrijgen in de verzamelde gegevens. Dit deel kan ook worden gebruikt als een inleidende cursus statistiek. In deel 3 wordt aandacht besteed aan de rapportage en presentatie van onderzoeksresultaten. Ook geeft het een inleiding van de mogelijkheden die MS Excel en SPSS hierbij bieden. Door deze indeling worden de traditionele subfasen van het doen van onderzoek gevolgd, onderzoeksontwerp , gegevens verzamelen, gegevens analyseren en rapportage.

In deze tweede editie van dit boek zijn de op- en aanmerkingen van zowel studenten als van docenten meegenomen om het boek te verbeteren. Daarnaast zijn cases toegevoegd en of aangepast om deze beter bruikbaar te maken in de lessen of voor zelfstudie.

Doelgroep
Onderzoek doen is geschikt voor iedereen die te maken heeft met onderzoek, ongeacht studierichting of beroepspraktijk. Door de opzet van het boek, met vele vragen, opdrachten en mogelijkheden tot reflectie, is het ook geschikt voor zelfstudie.

Verkorte inhoudsopgave (onder voorbehoud)
H1 Onderzoek
H2 Ontwerp
H3 Gegevens verzamelen
H4 Gegevens analyseren
H5 Verzamelen en functies
H6 Tabellen en grafieken
H7 Frequentieverdeling
H8 Centrale tendentie en spreiding
H9 Verbanden, correlaties en regressie
H10 Extra onderwerpen
H11 Rapportage
Triatloncasus
Begrippenlijst
Geraadpleegde literatuur en websites
Index

Supplementen
Voor docenten die het boek voorschrijven is een handleiding beschikbaar. Op de website www.pearsoneducation.nl/plooij staan er voor studenten powerpoints, meerkeuzevragen, de uitwerkingen en de dataset die hoort bij de doorlopende casus in het boek.

Over de auteur
Frank Plooij werkte na zijn studie bedrijfseconomie en organisatiepsychologie als organisatieadviseur. Sinds 2003 doceert hij vakken als methoden & technieken en organisatiekunde. Daarnaast is hij werkzaam als zelfstandig adviseur op het gebied van trainingen en businessconsulting.

flash image news produce

Titelgegevens

  • ISBN 9789043019637
  • 280 pagina's
  • Paperback
  • 08-02-2011
  • € 38.95 (incl. BTW)


Downloads

flash image news produce