Titelinformatie

Basisboek rekenen, 2e editie

 

Jan van de Craats en Rob Bosch

 

 

Docentexemplaar aanvragen

Basisboek rekenen is geschreven voor iedereen die goed wil leren rekenen. Je leert optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen (inclusief de staartdeling), rekenen met kommagetallen en rekenen met breuken. Je leert ook rekenen met geldbedragen, procenten, maten en gewichten.

Basisboek rekenen is een oefenboek. Elk hoofdstuk bestaat voor de helft uit opgaven. De bijbehorende rekenmethodes worden kort en duidelijk uitgelegd. Achterin staan alle antwoorden, waardoor Basisboek rekenen geschikt is voor zelfstudie.

Basisboek rekenen is rekenen zonder franje. Alles is gericht op de rekenvaardigheden die je als leerling, student of in dagelijkse beroepspraktijk nodig hebt. De rekenrecepten uit Basisboek rekenen zul je nooit meer vergeten. Je hebt er je hele leven plezier van.

Tweede editie
In deze tweede editie is de uitleg en de oefenstof rond het metrieke stelsel uitgebreid. In het hoofdstuk over kommagetallen zijn nieuwe opgaven opgenomen. Nieuw bij het boek is een website met extra toets- en oefenmateriaal die toegankelijk is via een code in het boek.

Inhoudsopgave
Voorwoord
Deel I Natuurlijke getallen
1 Optellen
2 Aftrekken
3 Vermenigvuldigen
4 Delen met rest
Deel II Kommagetallen
5 Rekenen in euro’s
6 Rekenen met kommagetallen
7 Het metrieke stelsel
8 Toepassingen van kommagetallen
Deel III Breuken
9 Wat zijn breuken?
10 Rekenen met breuken
Deel IV Negatieve getallen
11 Wat zijn negatieve getallen?
12 Rekenen
Deel V Meer over getallen
13 Getallen noteren
14 Machtsverheffen
15 Priemgetallen en deelbaarheid
Modeltoetsen
Rekenrecepten
Antwoorden
Trefwoordenregister

Over de auteurs
Jan van de Craats is hoogleraar wiskunde aan de Universiteit van Amsterdam en de Open Universiteit. Hij is een gerespecteerd deskundige op het gebied van het wiskundeonderwijs en de popularisering van de wiskunde. Van 2006 tot 2008 was hij voorzitter van de Resonansgroep wiskunde die de minister adviseerde over de aansluitingsproblematiek tussen voorbereidend en hoger onderwijs.
Rob Bosch is universitair hoofddocent wiskunde aan de Nederlandse Defensie Academie en lid van de redactie van Euclides, het tijdschrift van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren.


flash image news produce

Titelgegevens

  • ISBN 9789043021043
  • 176 pagina's
  • Paperback
  • 10-06-2010
  • € 31.95 (incl. BTW)


flash image news produce