Titelinformatie

Het geheim van de trainer, 2e editie

 

Lianne Kaufman en Janneke Ploegmakers

Overzichtelijk, praktisch en compleet. Dat is Het geheim van de trainer, hét handboek voor de beginnende en ervaren trainer. Deze tweede editie is volledig geactualiseerd, aangevuld met nieuwe inzichten en voorzien van nog meer voorbeelden. De auteurs nemen de hoofdingrediënten van succesvolle trainingen uitgebreid onder de loep: leerdoelen, deelnemers, didactische werkvormen, hulpmiddelen en randvoorwaarden, en natuurlijk de persoon van de trainer zelf.

Bovendien is deze editie uitgebreid met een nieuw hoofdstuk over de kunst van het in-company trainen: het creëren van effecten ‘in de company’ oftewel op de werkplek en in de organisatie. Ook voor opdrachtgevers bevat dit boek een schat aan informatie over het samenwerken met (in-company) trainers en trainingsbureaus. Het geheim van de trainer geeft duidelijke handreikingen voor het opzetten, uitvoeren en evalueren van in-company trainingen.

Een kleine greep:
• Hoe stel ik een boeiend en afwisselend trainingsprogramma samen?
• Hoe kies ik geschikte en aantrekkelijke werkvormen?
• Hoe werk ik succesvol met een opdrachtgever aan een trainingstraject?
• Hoe hanteer ik gedrag van lastige deelnemers?
• Hoe ontwikkel ik mezelf als trainer?
Als je dit boek hebt gelezen, bevat het trainingsvak geen geheimen meer voor je.

Over de auteurs
Lianne Kaufman en Janneke Ploegmakers hebben beiden vele jaren ervaring in het opzetten en (laten) uitvoeren van in-company trainingen, waaronder veel train-de-trainerprogramma’s. Hun knowhow is in de weerbarstige trainerspraktijk gestaag gegroeid en uitgekristalliseerd tot bruikbare concepten. Met dit boek willen ze je niet alleen laten delen in hun kennis en ervaring, maar ook in hun liefde voor het vak.


Inhoudsopgave

Over de auteurs
Woord vooraf
Voorwoord
Introductie

1. Organisatiecontext
1.1 De match tussen vraagstuk en training
1.2 Ambitie van opdrachtgever en trainer
1.3 De kunst van het in-company trainen
1.4 Voorbereiding op het eerste contact
1.5 Het intakeproces, de eerste gesprekken
1.6 Voorstel en plan van aanpak
1.7 Samen vormgeven van een in-company traject

2. Leerdoelen
2.1 Leerdoelen als kompas
2.2 Onderzoek naar leerbehoeften
2.3 Formuleren van leerdoelen
2.4 Mindmapping als hulpmiddel
2.5 Ontwerpen van een trainingsprogramma
2.6 Maken en beoordelen van draaiboeken
2.7 Evalueren en afronden van een training

3. Deelnemers
3.1 Deelnemers als succesfactor
3.2 Managen van verwachtingen
3.3 Ervarend leren en aansluiten bij leerstijlen
3.4 Beïnvloeden van het groepsproces
3.5 Lastige deelnemers, weerstand en de interventieladder
3.6 Omgaan met diversiteit in deelnemersgroepen

4. Didactische werkvormen
4.1 Gereedschap voor de trainer
4.2 Kiezen van didactische werkvormen
4.3 Interactief doceren
4.4 Instrueren
4.5 Rollenspel
4.6 Clinic
4.7 Werken met subgroepen
4.8 Simulatie
4.9 Discussiemethode
4.10 Smaakmakers

5. Hulpmiddelen en randvoorwaarden
5.1 Trainen met flip-over
5.2 Trainen met video
5.3 Trainen met beamer
5.4 Randvoorwaarden regelen
5.5 EHBO voor trainers

6. De Trainer
6.1 Het belangrijkste instrument
6.2 Motivatie voor het vak
6.3 Kennis, kwaliteiten en vlieguren
6.4 (Blijven) Groeien en bloeien

7. Trainen op transfer

Dashboard voor de trainer
Eigen aantekeningen
Geraadpleegde bronnen
Literatuuropgave
Interessante websites
Index

flash image news produce

Titelgegevens

  • ISBN 9789043021364
  • 240 pagina's
  • Hardback
  • 06-08-2012
  • € 31.95 (incl. BTW)


flash image news produce