Titelinformatie

Principes van financieel management, 13e editie (incl. XTRA)

 

Lawrence Gitman en Chad J. Zutter

 

 

Docentexemplaar aanvragen

Principes van financieel management laat zien hoe de handelingen van een bedrijf gevolgen kunnen hebben voor de waarde van het bedrijf op de obligatiemarkten. Elk belangrijk beslissingsgebied van het finaniceel management wordt gepresenteerd in termen van zowel risico- als rendementsfactoren. Daarbij wordt eveneens de potentiele impact van die factoren op het vermogen van de eigenaar beschreven zoals die wordt weerspiegeld in de waarde van het aandeel.
In een consistent raamwerk definieert Gitman aan het begin van elk hoofdstuk leerdoelen en maakt hij gebruik van diverse didactische hulpmiddelen. Deze hulpmiddelen worden ondersteund door voorbeelden uit de praktijk en oefeningen. Op die manier wordt de student begeleid bij een beter begrip van zowel de theorie als praktijk.

Nieuw in deze editie
Deze 13e editie is geheel geactualiseerd en verder gelokaliseerd naar de Nederlandstalige markt door de toevoeging van lokale praktijkvoorbeelden. Daarnaast is ook de informatie over het kasstroomoverzicht uitgebreid en is Pearson XTRA bij deze editie beschikbaar.

Doelgroep
Principes van financieel management is geschikt voor studenten aan de opleidingen management, economie & recht, bedrijfseconomie, accountancy, financieel service management en commerciele economie.

Verkorte inhoudsopgave
Deel I Inleiding in financieel management en de financiŽle instrumenten
Hoofdstuk 1 De rol van financieel management
Hoofdstuk 2 De financiŽle marktomgeving
Hoofdstuk 3 FinanciŽle overzichten en kengetallen
Hoofdstuk 4 De tijdswaarde van geld
Deelcase 1 NedChip B.V.
Deel 2 Liquiditeitsmanagement
Hoofdstuk 5 Cashflow en financiŽle planning
Hoofdstuk 6 Werkkapitaal- en liquiditeitenbeheer
Hoofdstuk 7 Het beheer van de vlottende passiva
Deelcase 2 Track Software N.V.
Deel 3 Investeringsbeslissingen
Hoofdstuk 8 Het investeringsproces: investeringsanalyse
Hoofdstuk 9 Het investeringsproces: kasstromen
Deelcase 3 Drukwerk B.V.
Deel 4 Vermogensmanagement
Hoofdstuk 10 Risico en rendement
Hoofdstuk 11 Vermogenskosten
Hoofdstuk 12 Hefboomeffect en vermogensstructuur
Hoofdstuk 13 Dividendbeleid

Pearson XTRA
Deze editie van Principes van financieel management wordt versterkt met Pearson XTRA. Deze digitale leeromgeving biedt studie- en les materiaal voor zowel studenten als docenten. Algemene informatie vindt u op www.pearsonxtra.nl.

Voor docenten zijn de volgende onderdelen beschikbaar: eText (de volledig digitale versie van het tekstboek, waarin u markeringen, notities en links kunt toevoegen en delen) en een docentenhandleiding.

Voor studenten zijn de onderdelen zowel voor zelfstudie als ter voorbereiding van lessen geschikt. Denk aan: eText (met eventuele eigen markeringen, notities en links of die van de docent), vragen, beeldbank, begrippentrainer, uitwerkingen en oplossingen en cases.

Over de auteurs
Lawrence J. Gitman heeft tal van studieboeken op zijn naam staan en publiceerde talrijke artikelen in een diverse financiŽle tijdschriften. Hij is oud-voorzitter van het San Diego Financial Executives Institute, The Mid West Finance Association, en the Academy of Financial Services. Hij diende ook als vice- president Financial Education van de Financial Management Association.
Nieuwe co-auteur Chad J. Zutter ontving recent de Jensen-prijs voor het beste paper gepubliceerd in het Journal of Financial Economics. Zutter brengt in deze dertiende editie een frisse kijk op het al jaren succesvolle studieboek. Naast de gebruikelijke klassieke themaís uit voorgaande edities voegen Gitman en Zutter in deze 13e editie hedendaags denken en pedagogie toe.

flash image news produce

Titelgegevens

  • ISBN 9789043024358
  • 416 pagina's
  • Paperback
  • 07-03-2014
  • € 69.95 (incl. BTW)


Downloads

flash image news produce