Titelinformatie

Human resource management - een inleiding, 6e (incl. XTRA)

 

Margaret Foot en Caroline Hook

 

 

Docentexemplaar aanvragen

Human resource management is een actuele inleiding tot het personeelsmanagement. Naast de kernelementen van dit vakgebied komen ook recente ontwikkelingen, zoals maatschappelijk verantwoord ondernemen en e-hrm, uitgebreid aan bod. Het boek geeft bovendien een helder beeld van de huidige relevante wetgeving op dit terrein.

Casestudyís, opdrachten en interessante praktijksituaties betrekken de studenten bij het onderwerp en moedigen hen aan kritisch na te denken over de stof. Verwijzingen naar actuele literatuur en websites stimuleren de student tot verder onderzoek.

Nieuw in deze editie
Het boek is geactualiseerd waarbij er meer Nederlandse voorbeelden zijn toegevoegd. Daarnaast is er in deze editie meer aandacht voor het toepassen van ken- en stuurgetallen. Het internationale karakter blijft behouden en de juridische teksten zijn in zín geheel geactualiseerd. De opmaak is sterk verbeterd en heeft een frissere uitstraling gekregen wat de leesbaarheid ten goede komt. Ten slotte verschijnt deze editie met Pearson XTRA waardoor de student zelf actief aan de slag kan met aanvullend studiemateriaal.

Doelgroep
Het boek is primair geschreven voor studenten in het hoger onderwijs die een opleiding volgen op het gebied van HRM. Het boek kan echter ook worden ingezet bij andere opleidingen waar behoefte is aan basiskennis van human resource management.

Inhoudsopgave (onder voorbehoud)
Inleiding
Rondleiding
1 Inleiding in human resource management
2 Human resource strategie en planning
3 Werknemersbetrokkenheid door participatie en medezeggenschap
4 De arbeidsrelatie
5 Gelijkheid en diversiteit
6 Werving
7 Selectie: de shortlist en het sollicitatiegesprek
8 Selectie: aanvullende instrumenten
9 Prestaties beoordelen en begeleiden

10 Opleiding en ontwikkeling
11 Beloningssystemen
12 Gezondheid, veiligheid en welzijn
13 Ontslag en boventalligheid
Opdrachtuitwerkingen
Bijlagen
Literatuur
Overzicht relevante wetgeving
Index

Pearson XTRA
Deze editie van Human resource management wordt versterkt met Pearson XTRA. Deze digitale leeromgeving biedt studie- en les materiaal voor zowel studenten als docenten. Algemene informatie vindt u op www.pearsonxtra.nl

Voor docenten zijn de volgende onderdelen beschikbaar: eText (de volledig digitale versie van het tekstboek, waarin u markeringen, notities en links kunt toevoegen en delen) en Engelstalige cases, powerpoints en de uitwerkingen van de doorlopende Nederlandstalige case.

Voor studenten zijn de onderdelen zowel voor zelfstudie als ter voorbereiding van lessen geschikt. Denk aan: eText (met eventuele eigen markeringen, notities en links of die van de docent), meerkeuzevragen, powerpoints en een doorlopende case.

Over de auteurs en de bewerkers
Margaret Foot en Caroline Hook zijn verbonden als hoofddocenten HRM aan de Engelse Huddersfield University Business School. Het boek is voor de Nederlandse markt bewerkt door een interdisciplinair team van deskundigen, bestaande uit Marianne Reijnders, Jacintha van Beveren, Diana van Daalen, Carola Vogelzang en Saskia Wiers.

Gerelateerde uitgaven
Managementvaardigheden door Hunsaker
Management door Robbins & Coulter
Organisatiestructuren door Mintzberg

flash image news produce

Titelgegevens

  • ISBN 9789043024594
  • 472 pagina's
  • Paperback
  • 25-06-2013
  • € 56.95 (incl. BTW)

Downloads

flash image news produce