Titelinformatie

Basisboek Engels, 2e editie (incl. XTRA)

 

Lotte Tavecchio en Aafke Moons

 

 

Docentexemplaar aanvragen

Basisboek Engels behandelt de belangrijkste taalvaardigheden en grammatica die studenten aan het hoger onderwijs nodig hebben om zich in het Engels te kunnen redden tijdens hun studie en als jonge professional. Achtereenvolgens komen aan bod: Engelse teksten schrijven, woordenschat, Engels spreken, lezen, luisteren en grammatica.

Basisboek Engels is in de eerste plaats een oefenboek voor studenten die hun kennis moeten ophalen om op niveau te kunnen leren en communiceren in het Engels, of die zich graag zekerder willen voelen in hun beheersing van de Engelse taal. Het boek richt zich op ‘Dutch learners of English’ en besteedt ruimschoots aandacht aan interferentiefouten die deze groep maakt. Uitleg en oefenstof wisselen elkaar af en door de heldere stijl kunnen studenten goed zelfstandig aan de slag.

De delen kunnen los van elkaar gebruikt worden. Zo kan de lesstof eenvoudig afgestemd worden op de individuele student. Het grammaticaoverzicht is vooral een naslagwerk en is ook weer toegespitst op de Nederlandstalige leerling van het Engels.

In deze tweede editie zijn de tekst en voorbeelden geactualiseerd. Verder is de relatie tussen het boek en de Pearson XTRA website verder verstevigd met behulp van verwijzingen naar het aanvullende digitale (oefen)materiaal. Op de website staan nu zeven verschillende woordenlijsten met opleidingsspecifieke woorden en begrippen. Ten slotte is het onderdeel ‘Lezen’ grondig herzien.

Doelgroep
Basisboek Engels is bedoeld voor iedereen die moeite heeft met Engels en die vanuit het Nederlands de belangrijkste vaardigheden weer op niveau wil brengen.

Inhoudsopgave(onder voorbehoud)
Deel I Engelse teksten schrijven
H1 E-mail
H2 Solliciteren
H3 Teksten schrijven
Deel II Aan de slag met de woordenschat
H4 Woordenschatuitbreiding
Deel III Engels spreken
H5 Telefoneren
H6 Vergaderen
H7 Presenteren
Deel IV Engelse teksten lezen
H8 Van scannen tot studeren
H9 Onbekende woorden
Deel V Luisteren
H10 Luisteren en begrijpen

Grammaticaoverzicht
1: Lidwoord
2: Zelfstandig naamwoord
3: Telwoorden
4: Voornaamwoorden
5: Bijvoeglijk naamwoord en bijwoord
6: Werkwoord
7: Hulpwerkwoorden
8: Actief/passief (lijdende vorm)
9: Gerund (ing-vorm)
10: Woordvolgorde
11: If-zinnen

Pearson XTRA
Basisboek Engels wordt versterkt met Pearson XTRA. Deze digitale leeromgeving biedt studie- en lesmateriaal voor zowel studenten als docenten. Algemene informatie vindt u op www.pearsonxtra.nl.

Voor docenten komen de volgende onderdelen beschikbaar: eText (de volledig digitale versie van het tekstboek, waarin u markeringen, notities en links kunt toevoegen en delen) en powerpoints.

Voor studenten biedt Xtra onderdelen die geschikt zijn voor zowel zelfstudie als ter voorbereiding van lessen.Denk aan: eText (met eventuele markeringen, notities en links van jezelf of de docent), begrippentrainers, grammaticaoefeningen, luister- en uitspraakoefeninfen, cases met bijbehorende bronnen en uitwerkingen.

Over de auteurs
Lotte Tavecchio is eigenaar van B-eloquent, taalcoaching & training. Zij verzorgt een breed scala aan Engelse taaltrainingen en adviseert en coacht bedrijven op het gebied van Engelse taal en communicatie. Naast haar werk als trainer doceert Lotte Tavecchio aan Amsterdam University College en aan de Vrije Universiteit.
Aafke Moons studeerde Engels en is sinds 2001 freelance auteur en redacteur van educatief materiaal. Ze heeft onder andere meegewerkt aan methoden Engels en Nederlands voor het voortgezet onderwijs en mbo.

Gerelateerde uitgaven
Basisboek taal door Bovenhoff & Zeijll
Basisboek spelling door Moon, Bovenhoff & Latjes
Basisboek rekenen door Van de Craats & Bosch
Basisboek wiskunde door Van de Craats & Bosch

flash image news produce

Titelgegevens

  • ISBN 9789043024853
  • 336 pagina's
  • Paperback
  • 21-03-2014
  • € 29.95 (incl. BTW)


flash image news produce