Titelinformatie

Eventmarketing, 2e editie (incl. XTRA)

 

Karoline Wiegerink en Ed Peelen

 

 

Docentexemplaar aanvragen

Eventmarketing - het doelgericht inzetten van live events (ongeacht of het eigen events zijn of events van derden) - heeft zich in de laatste jaren een aanzienlijke plaats veroverd in het marketingcommunicatielandschap. In een maatschappij met informatie-overload wordt het bereiken en beraken van relaties een steeds grotere uitdaging.

Het boek benadert eventmarketing vanuit de marketing. Hoe kunnen events bijdragen aan de realisatie van de marketingstrategie, op deel terreinen als het propositie-, het merken-, het relatie- en het verkoopbeleid en het klantgericht maken van organisaties. De auteurs positioneren eventmarketing en live communicatie als integraal onderdeel van de cross channel communicatie, daarnaast besteden ze aandacht aan het belevingsproces voor, tijdens en na de events en zoomen zo in op de kern van events.
Ook schetsen ze het brede veld van eventmanagement en –organisatie, zonder al te diep in te gaan op de operationele uitwerking. Ten slotte staan ze uitgebreid stil bij het onderwerp van de accountability: het vraagstuk van het aantoonbaar maken dat eventmarketing activiteiten per saldo profijtelijk zijn.

Nieuw in deze editie
Het taalgebruik in deze editie wordt herzien en verduidelijkt en de voorbeelden in de tekst worden waar nodig geactualiseerd. Daarnaast is er aandacht voor de nieuwste vormen van social media. Ten slotte wordt er aandacht besteed aan de lay out met het doel deze minder zakelijk te maken.

Doelgroep
Het boek is geschreven voor studenten in het hoger onderwijs aan de opleidingen communicatie, leisure, vrijetijd, toerisme, hospitality en commerciële economie. Het is geschikt voor studenten in de latere fase van hun studie en het vereist voorkennis over marketing.

Verkorte inhoudsopgave (onder voorbehoud)
Voorwoord
H1 Introductie eventmarketing
H2 Events in strategisch perspectief
H3 De beleving van events
H4 Events en crosschannel-communicatie
H5 Strategische eventmarketing
H6 Eventmarketing: Management en organisatie
H7 De accountability van events
Checklist strategische eventmarketing
Referenties
Eindnoten
Register

Pearson XTRA
Deze editie van Eventmarketing wordt versterkt met Pearson XTRA. Deze digitale leeromgeving biedt studie- en les materiaal voor zowel studenten als docenten. Algemene informatie vindt u op www.pearsonxtra.nl

Voor docenten zijn de volgende onderdelen beschikbaar: eText (de volledig digitale versie van het tekstboek, waarin u markeringen, notities en links kunt toevoegen en delen), powerpoints en uitwerkingen van de cases en opdrachten uit het boek.

Voor studenten zijn de onderdelen zowel voor zelfstudie als ter voorbereiding van lessen geschikt. Denk aan: eText (met eventuele eigen markeringen, notities en links of die van de docent), meerkeuzevragen, cases en een begrippentrainer.

Over de auteurs
Karoline Wiegerink heeft haar sporen in het vakgebied event management en beurzen verdiend. Zij is al ruim 20 jaar in verschillende hoedanigheden werkzaam in het veld van live communciatie: als adviseur, onderzoeker, trainer en docent voor diverse opdrachtgevers. Momenteel is zij part-time werkzaam bij Nyenrode Business Universiteit op het terrein van event marketing en communicatie. Zij heeft een adviespraktijk als asssociate partner bij Holland Consulting Group.
Ed Peelen is sinds 1998 hoogleraar bij Nyenrode Business Universiteit in marketing, in het bijzonder eventmarketing en communicatie en Customer Relationship Management. Hij heeft vele managementprogramma’s verzorgd en vele publicaties op zijn naam staan. Behalve bij Nyenrode Business Universiteit is hij als partner werkzaam bij ICSB Marketing & Strategie.

Gerelateerde uitgaven
Principes van marketing door Kotler en Armstrong
Marketing: modellen en berekeningen door Borchert en Vink
Marketingcommunicatie door De Pelsmacker
Principes van marktonderzoek door Burns en Bush

flash image news produce

Titelgegevens

  • ISBN 9789043025829
  • 248 pagina's
  • Paperback
  • 23-04-2013
  • € 39.95 (incl. BTW)


Downloads

flash image news produce