Titelinformatie

Sociologie, een inleiding, 2e editie (incl. XTRA)

 

Mark Elchardus, Bram Spruyt en Christophe Vanroelen

 

 

Docentexemplaar aanvragen

Deze inspirerende en gedegen inleiding in de sociologie schenkt niet alleen aandacht aan kennis van het vakgebied, maar draagt ook bij tot het aanscherpen van het logische en analytische vermogen. De auteurs presenteren de sociologie als een verhaal dat aanzet tot kritische reflectie en dat de student in staat stelt zich een oordeel te vormen over maatschappelijke verschijnselen, inclusief een afweging van de sociale en ethische aspecten.

Sociologie is zeer studentgericht. Deze focus vindt u terug in de didactische kenmerken: leerdoelen, openingscases per hoofdstuk, kennisvragen en opdrachten, informatiekaders over bekende sociologen, en verwijzingen naar aanvullende literatuur. Bovendien is het boek een fullcolouruitgave, met veel foto's en illustraties.

Deze herziene uitgave is geactualiseerd en nog meer studentgericht met de aanvulling van Pearson XTRA. Via een uitgebreid aanbod aan (interactief) studiemateriaal is de student in de gelegenheid om zelfstandig met de stof aan de slag te gaan.

Doelgroep
Dit boek is geschikt voor studenten in het hoger onderwijs en aan de universiteit die een inleidende cursus volgen op het gebied van sociologie en voor iedereen die ge´nteresseerd is in het vakgebied sociologie.

Inhoudsopgave
Deel 1 De sociologie ontdekken
1 De sociologische verzuchting
2 De taak en de houding van de socioloog
3 De ontdekking van de samenleving I: de individualistische variant
4 De ontdekking van de samenleving II: de collectivistische variant
Deel 2 Bouwstenen van de samenleving
5 Rol en zelf
6 Verwachten en verklaren in de sociologie
7 Socialisatie en methoden van samenleven
8 Sociale controle
9 De voorwaarden van maatschappelijke schaalvergroting
10 Criminaliteit
Deel 3 Macht en ongelijkheid
11 Ongelijkheid
12 Macht en stratificatie
13 Macht en de architectuur van de samenleving
Deel 4 Modernisering
14 De aanloop tot modernisering
15 De transformatie
16 De transformatie van interactiekaders
Deel 5 Een wereld van organisaties
17 Organisatie en beheersbaarheid
18 Machine of organisme
19 Organisatie en individu
Deel 6 Samenlevingen vandaag
20 Postmoderniteit?
21 Postmodernisme?

Pearson XTRA
Sociologie wordt versterkt met Pearson XTRA. Deze digitale leeromgeving biedt studie- en lesmateriaal voor zowel studenten als docenten. Algemene informatie vindt u op www.pearsonxtra.nl.

Voor docenten komen de volgende onderdelen beschikbaar: eText (de volledig digitale versie van het tekstboek, waarin u markeringen, notities en links kunt toevoegen en delen), Powerpoints en examenvragen.

Voor studenten biedt XTRA onderdelen die geschikt zijn voor zowel zelfstudie als ter voorbereiding van lessen. Denk aan: digitale versie van het boek (met eventuele eigen markeringen, notities en links of die van de docent), beeldbank, verdiepingsmateriaal en meerkeuzevragen.

Over de auteurs
Mark Elchardus is emeritus hoogleraar Sociologie aan de Vrije Universiteit Brussel en momenteel wetenschappelijk medewerker aan de Faculteit Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen, Vakgroep Sociologie en onderzoeksgroep TOR. Zijn onderzoek is gericht op cultuursociologie en de sociologie van de tijdsordening. Bram Spruyt is docent Sociologie, Cultuursociologie en Cultuuronderzoek aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij is verbonden aan de Onderzoeksgroep TOR; zijn onderzoek situeert zich op het terrein van het publiek opinieonderzoek, de onderwijssociologie en de cultuursociologie. Christophe Vanroelen is docent Algemene sociologie, Sociologie van de welvaartsstaat en Arbeidssociologie aan de Vakgroep Sociologie van de Vrije Universiteit Brussel. Zijn onderzoek situeert zich voornamelijk op het terrein van sociale gezondheidsdeterminanten, sociale ongelijkheid in gezondheid en arbeidsgebonden gezondheidsongelijkheid.

Gerelateerde uitgaven
De samenleving door Macionis
Sociale psychologie door Aronson

flash image news produce

Titelgegevens

  • ISBN 9789043027892
  • 400 pagina's
  • Paperback
  • 07-02-2014
  • € 53.50 (incl. BTW)


Downloads

flash image news produce