Titelinformatie

Natuurkunde, deel 1, 4e herziene editie (incl. XTRA)

Mechanica en thermodynamica

 

Douglas C. Giancoli

 

 

Docentexemplaar aanvragen

Natuurkunde is het meest complete inleidende natuurkundeboek dat in het Nederlandse taalgebied beschikbaar is. Alle relevante onderwerpen van de natuurkunde komen aan de orde, waarbij de leerstof op heldere wijze wordt gepresenteerd. Het boek maakt gebruik van veel illustraties, voorbeelden, vragen en opgaven. Ieder onderwerp begint met concrete observaties en ervaringen die herkenbaar zijn voor de student, en die duidelijk maken dat natuurkunde overal is. Vervolgens wordt het onderwerp op toegankelijke wijze uitgewerkt.

Dit eerste deel gaat over mechanica en thermodynamica, inclusief vloeistoffen, trillingen, golven en warmte.

Nieuw in deze herziene editie
Deze herziene editie van Natuurkunde is uitgebreid gecorrigeerd en gepdatet. Bovendien krijgen studenten en docenten bij deze nieuwe editie toegang tot Pearson XTRA voor meer oefenmateriaal en verdiepingsstof.

Doelgroep
Dit boek is geschikt voor studenten in het hoger technisch onderwijs.

Verkorte inhoudsopgave
H1 Inleiding, meten en schatten
H2 Beweging beschrijven: kinematica in n dimensie
H3 Kinematica in twee en drie dimensies; vectoren
H4 Dynamica: de bewegingswetten van Newton
H5 De wetten van Newton: wrijving, cirkelvormige beweging, weerstandskrachten
H6 De zwaartekracht en de synthese van Newton
H7 Arbeid en energie
H8 Behoud van energie
H9 Impuls
H10 Rotatiebeweging
H11 Impulsmoment; algemene rotatie
H12 Statisch evenwicht; elasticiteit en breuk
H13 Vloeistoffen
H14 Trillingen
H15 Golfbeweging
H16 Geluid
H17 Temperatuur, thermische expansie en de ideale gaswet
H18 Kinetische gastheorie
H19 Warmte en de eerste hoofdwet van de thermodynamica
H20 De tweede hoofdwet van de thermodynamica
Appendix A Wiskunde formules
Appendix B Afgeleiden en integralen
Appendix C Meer over dimensieanalyse
Appendix D Kracht van de zwaartekracht bij een bolvormig verdeelde massa
Appendix E Vergelijking van Maxwell in differentiaalvorm
Appendix F Isotopen: een selectie

Pearson XTRA
Deze herziene editie van Natuurkunde, deel 1 wordt versterkt met Pearson XTRA. Deze digitale leeromgeving biedt studie- en lesmateriaal voor zowel studenten als docenten. Algemene informatie vindt u op www.pearsonxtra.nl.

Voor docenten zijn de volgende onderdelen beschikbaar: eText (de volledig digitale versie van het tekstboek, waarin u markeringen, notities of links kunt toevoegen of delen), Powerpoints met beeldmateriaal en een vragendatabank per hoofdstuk.

Voor studenten biedt XTRA onderdelen die geschikt zijn voor zowel zelfstudie als ter voorbereiding van lessen. Denk aan: eText (met eventuele eigen markeringen, notities en links of die van de docent), begrippentrainer, beeldbank, oefenvragen, een formulekaart en videomateriaal.

Over de auteur en bewerkers
Douglas C. Giancoli promoveerde op de fysica van elementaire deeltjes aan de Universiteit van Californie in Berkeley. Zijn mentoren waren onder anderen de nobelprijswinnars Emilio Segre en Donald Glaser.

Dit boek is bewerkt voor de Nederlandstalige markt door Dirk Poelman en Jan Ryckebusch, beiden verbonden aan de universiteit Gent.

flash image news produce

Titelgegevens

  • ISBN 9789043028653
  • 712 pagina's
  • Paperback
  • 01-03-2014
  • € 74.95 (incl. BTW)


Downloads

flash image news produce