Titelinformatie

Ontwikkelingspsychologie, 7e editie met MyLab NL

 

Robert Feldman

 

 

Docentexemplaar aanvragen

Ontwikkelingspsychologie is een uitgebreide inleiding in het vakgebied. Het bespreekt chronologisch de volledige jeugd en de adolescentie, en presenteert basistheorieŽn, onderzoeksbevindingen en huidige toepassingen. Het boek is rijkelijk voorzien van didactische kenmerken, waarbij de auteur steeds de raakvlakken zoekt met de levens en ervaringen van de student en verbanden legt met recente maatschappelijke ontwikkelingen. Zo biedt het boek niet alleen een raamwerk van feitelijke kennis, maar nodigt het ook uit om op een andere manier naar mensen en hun (vroege) ontwikkeling te kijken.

Nieuw in deze editie
Deze zevende editie is volledig geactualiseerd met nieuwe onderzoeksgegevens, statistieken en aansprekende voorbeelden. Zo is er nieuwe informatie opgenomen of zijn er nieuwe accenten gelegd op het gebied van evolutionaire perspectieven, sociale netwerken en de ontwikkeling van het brein. Tevens is de tekst in deze editie in lijn gebracht met de terminologie zoals die gehanteerd wordt in de DSM-5.

Doelgroep
Ontwikkelingspsychologie is bedoeld voor cursussen ontwikkelings-, kinder- of levenslooppsychologie binnen het hoger onderwijs. Door de toegankelijkheid en levendigheid is het ook geschikt voor de serieuzere leek die zich wil verdiepen in de psychologische ontwikkeling per levensfase.

Verkorte inhoudsopgave
DEEL I De ontwikkeling van het kind
H1 Een inleiding in de ontwikkeling van het kind
H2 Theoretische perspectieven en onderzoek
H3 Het begin van het leven
H4 De geboorte en het pasgeboren kind
DEEL II De babytijd
H5 De fysieke ontwikkeling in de babytijd
H6 De cognitieve ontwikkeling in de babytijd
H7 De sociale ontwikkeling en de persoonlijkheidsontwikkeling in de babytijd
DEEL III De peuter- en kleutertijd
H8 De fysieke ontwikkeling in de peuter- en kleutertijd
H9 De cognitieve ontwikkeling in de peuter- en kleutertijd
H10 De sociale ontwikkeling en de persoonlijkheidsontwikkeling in de peuter- en kleutertijd
DEEL IV De schooltijd
H11 De fysieke ontwikkeling in de schooltijd
H12 De cognitieve ontwikkeling in de schooltijd
H13 De sociale ontwikkeling en de persoonlijkheidsontwikkeling in de schooltijd
DEEL V De adolescentie
H14 De fysieke ontwikkeling in de adolescentie
H15 De cognitieve ontwikkeling in de adolescentie
H16 De sociale ontwikkeling en de persoonlijkheidsontwikkeling in de adolescentie

MyLab | Nederlandstalig
MyLab is de digitale leeromgeving van Pearson. Hierin kunnen studenten oefenen met het studiemateriaal. Docenten kunnen hun lessen hier vooraf klaarzetten en studenten monitoren op hun voortgang. Op www.pearsonmylab.nl is algemene informatie te vinden over deze studiewebsite.

MyLab voor studenten
MyLab biedt het volgende studiemateriaal voor studenten: eText verrijkt met videoís (waarin je notities kunt maken, belangrijke zinnen markeren en theorie die je niet hoeft te bestuderen kunt uitzetten), een begrippentrainer, figuren en tabellen, toetsen, weblinks en cases.

MyLab voor docenten
MyLab bevat het volgende docentenmateriaal: eText verrijkt met videoís (de volledig digitale versie van het tekstboek waarin u uw notities kunt delen met collegaís of studenten, belangrijke zinnen kunt markeren, en theorie die niet in uw les aan bod komt, kunt uitzetten), een toetsenbank met meerkeuzevragen, figuren en tabellen, cases met vragen en uitwerkingen. De MyLab bevat verder het volgende Engelstalige materiaal: een docentenhandleiding, PowerPoints en meerkeuzevragen.

Over de auteur en bewerkers
Robert Feldman is hoogleraar psychologie en hoofd van de Undergratuate studies aan de University of Massachusetts in Amherst. Hij staat bekend om zijn didactische kwaliteiten: hij ontving hiervoor de College Distinguished Teacher Award. Feldman schreef ook Ontwikkelingspsychologie II, waarin op dezelfde wijze de periode vanaf de adolescentie wordt behandeld. Drie bewerkers hebben het boek voorzien van Nederlandse en Vlaamse onderzoeksgegevens, statistieken en voorbeelden. Esmah Lahlah is universitair docent bij Intervict (Universiteit Tilburg); Greet van der Wielen en Laurent Voets doceren aan de UC Leuven-Limburg.

Gerelateerde titels
Ontwikkelingpsychologie II door Robert Feldman
Psychologie van de adolescentie door Martine Delfos
Psychologie, een inleiding door Philip Zimbardo, Vivian McCann en Robert Johnson

flash image news produce

Titelgegevens

  • ISBN 9789043033725
  • 616 pagina's
  • Integraalband
  • 22-06-2016
  • € 59.95 (incl. BTW)


Downloads

flash image news produce