Titelinformatie

Observeren en rapporteren, 3e editie met MyLab NL

 

Smadar Celestin-Westreich en Leon-Patrice Celestin

 

 

Docentexemplaar aanvragen

Observeren en rapporteren behandelt de essentiële kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het deskundig observeren volgens het FACE®-model (Faciliteren van de Afstemming van Cognities en Emoties). Dit model gaat uit van de systematische afstemming van het eigen denken en voelen op het professionele handelen. Toepassing van dit model helpt de eigen vaardigheden als observator te ontwikkelen.

Deel I begeleidt de student op het leerpad van ‘alledaags’ naar professioneel observeren. In deel II is het (systematisch) observeren uitgewerkt in een stappenplan. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan de vastlegging en rapportage van de resultaten van een observatie. Aan de hand van praktijkvoorbeelden, cases en opgaven kan de lezer actief aan de slag met de stof.

Nieuw in deze editie
Bij deze derde editie hebben de auteurs een aparte Observatietraining geschreven, compleet met uitgebreide oefeningen. Deze observatietraining is voor docenten en studenten te downloaden via Pearson MyLab.

De observatietraining bevat negen opdrachten, soms met deelopdrachten. Telkens is hierbij het volgende materiaal beschikbaar:
- instructie,
- invulformulieren,
- feedback (debriefing, leereffecten en, waar relevant, de oplossingen).

De oefeningen en scoreformulieren worden gepubliceerd als aparte, invulbare PDF-bestanden.

Ten slotte is deze nieuwe editie geheel geactualiseerd en zijn er bij enkele opdrachten nieuwe videoclips beschikbaar gemaakt.

Doelgroep
Observeren en rapporteren is geschikt voor studenten in het hoger onderwijs, bijvoorbeeld voor de opleidingen SPH, MWD, P&A, Verpleegkunde, PABO en Pedagogiek, evenals Psychologie, Educatie en (Sociaal)Agogische wetenschappen. Bovendien is het boek toegankelijk voor iedereen die zich wil verdiepen in gedegen (systematisch) observeren.

Verkorte inhoudsopgave
Voorwoord en Inleiding
Deel I Observeren? Opgelet: hersenactiviteit
H1 Observeren, eenvoudig... of toch niet?
H2 WWW/H professioneel observeren: waarom, wanneer, wat... en hoe?
H3 Observatie en het brein: een intiem team
H4 Observatiebias: denk- en voeleffecten
H5 Observeren herzien: betrouwbaarheid en validiteit
Deel II Observeren in de praktijk? Een stappenplan
H6 Een observatie plannen: www... en meer
H7 Wat precies observeren? De observatieschaal
H8 Hoe gedrag meten en registreren?
H9 Goed bekeken, en dan? Observaties interpreteren en rapporteren
Bijlage 1 Werkplannen en checklists
Bijlage 2 Oefenvoorbeeld observatieschaal
Bijlage 3 Het FACE'ogram© als (kwalitatief) observatieschema
Bijlage 4 Observatievoorbeeld peuter Jet
Bijlage 5 Berekening observatieresultaten en betrouwbaarheid
Begrippenlijst
Literatuur
Weblinks
Index

MyLab | Nederlandstalig
MyLab is de digitale leeromgeving van Pearson. Hierin kunnen studenten oefenen met het studiemateriaal. Docenten kunnen hun lessen hier vooraf klaarzetten en studenten monitoren op hun voortgang.

MyLab voor studenten
MyLab biedt het volgende studiemateriaal voor studenten: een interactieve eText (waarin je notities kunt maken en belangrijke zinnen kunt markeren), een begrippentrainer, figuren en tabellen, toetsvragen en uitwerkingen, video’s van observatiesituaties, weblinks en de observatietraining met werkplannen en checklists.

MyLab voor docenten
MyLab bevat het volgende docentenmateriaal: een interactieve eText (de volledig digitale versie van het tekstboek waarin u uw notities kunt delen met collega’s of studenten en belangrijke zinnen kunt markeren), een observatietraining met werkplannen en checklists, figuren en tabellen, video’s van observatiesituaties en weblinks. Ook biedt MyLab ondersteuning voor de docent bij het uitvoeren van de oefeningen met studenten door structuur, schema’s en meer uitleg te geven.

Op www.pearsonmylab.nl is meer informatie te vinden over deze digitale leeromgeving.

Over de auteurs
Smadar Celestin-Westreich is als hoofddocente verbonden aan de faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel. Daarnaast leidt zij de opleidingen, de klinische praktijk en het onderzoek van het multi-site Face®-programma. Zij is ook auteur van wetenschappelijke en praktijkpublicaties zoals het handboek Kind-, opvoedings- en gezinsdiagnostiek in Face®-perspectief en de Familie Relatie Test.
Leon-Patrice Celestin, psychiater, is werkzaam in Parijs als 'praticien hospitalier' en in Brussel. Hij leidt de interventie- en onderzoeksonderdelen van het FACE®-programma en verzorgt bijscholing voor professionals in de geestelijke gezondheidssector. Hij is ook auteur van verschillende wetenschappelijke en praktijkpublicaties.

Gerelateerde titels
Beïnvloeden en veranderen van gedrag door Carina Wiekens
Ethiek in sociaalagogische beroepen door Jacquelien Rothfusz
Psychologie, een inleiding door Philip Zimbardo, Vivian McCann & Robert Johnson
Ontwikkelingspsychologie door Robert Feldman
Ontwikkelingspsychologie II door Robert Feldman

flash image news produce

Titelgegevens

  • ISBN 9789043033817
  • 264 pagina's
  • Paperback
  • 24-05-2017
  • € 33.95 (incl. BTW)


Downloads

flash image news produce