Titelinformatie

Handleiding SPSS, 2e editie met MyLab NL

 

Johan Smits en Ronald Edens

 

 

Docentexemplaar aanvragen

Handleiding SPSS verscheen voor het eerst in 2013, als opvolger van Onderzoek doen met SPSS en Excel. Deze 2e editie gaat uit van de meest recente versie van SPSS - versie 23 - maar wie eerdere versies heeft, kan ook zonder problemen met dit boek uit de voeten.

In dit ‘doe-boek’ ligt de nadruk op het verwerken en analyseren van onderzoeksvragen met SPSS. Het is geschreven in practicumvorm, zodat de student er ook zelfstandig mee aan de slag kan. Aan de hand van de praktijkcases met probleemstelling, onderzoeksdeelvragen en enquêtes, leert de student onderzoeksvragen analyseren met behulp van SPSS. Het resultaat is telkens een tabel, grafiek of statistische analyse die een antwoord geeft op een onderzoeksdeelvraag. Omdat deze resultaten helder gepresenteerd moeten worden, is er is ook veel aandacht voor de SPSS lay-out.

Doelgroep
Handleiding SPSS is geschreven voor studenten in het hoger onderwijs die in hun opleiding te maken krijgen met het uitvoeren van onderzoek.

Verkorte inhoudsopgave
Voorwoord
H1 Starten met het onderzoeksproces
H2 Invoer van de gegevens
H3 Onderzoeksvragen met betrekking tot één variabele
H4 Gegevens bewerken en templates gebruiken
H5 Multiple response verwerken
H6 Onderzoeksvragen met twee nominale of ordinale variabelen
H7 Beschrijvende versus inductieve statistiek
H8 Vergelijken van groepen
H9 Werken met antwoordschalen
H10 Itemanalyse bij antwoordschalen
H11 Regressieanalyse
Appendix 1 De spss-uitvoer documenteren en oproepen
Appendix 2 Over spss-menu’s en –instellingen
Geraadpleegde literatuur
Index

MyLab | Nederlandstalig
MyLab is de digitale leeromgeving van Pearson. Hierin kunnen studenten oefenen met het studiemateriaal. Docenten kunnen hun lessen hier vooraf klaarzetten en studenten monitoren op hun voortgang. Op www.pearsonmylab.nl is algemene informatie te vinden over deze studiewebsite.

MyLab voor studenten
MyLab biedt het volgende studiemateriaal voor studenten: eText (waarin je notities kunt maken, belangrijke zinnen markeren en theorie die je niet hoeft te bestuderen kunt uitzetten), een begrippentrainer, cases, de databestanden bij de cases in het boek, figuren en tabellen.

MyLab voor docenten
MyLab bevat het volgende docentenmateriaal: eText (de volledig digitale versie van het tekstboek waarin u uw notities kunt delen met collega’s of studenten, belangrijke zinnen kunt markeren, en theorie die niet in uw les aan bod komt, kunt uitzetten), cases (incl. databestanden en uitwerkingen) en een docentenhandleiding.

Over de auteurs
Johan Smits en Ronald Edens zijn als docent verbonden aan Saxion Hogescholen te Enschede. Binnen de opleidingen Commerciële Economie, International Business and Languages en International Business and Management Studies verzorgen zij het onderwijs in de modules marktonderzoek, statistiek en SPSS.

Gerelateerde titels
Marktonderzoek door Patrick De Pelsmacker en Patrick Van Kenhove
Methoden en technieken van onderzoek door Mark Saunders e.a.
Principes van marktonderzoek door Alvin Burns en Ronald Bush

flash image news produce

Titelgegevens

  • ISBN 9789043034135
  • 256 pagina's
  • Paperback
  • 12-01-2016
  • € 32.95 (incl. BTW)

Downloads

flash image news produce