Titelinformatie

Algemene economie en bedrijfsmanagement, 2e editie met MyLab

 

Ebel Berghuis

 

 

Docentexemplaar aanvragen

In Algemene economie en bedrijfsmanagement ligt de focus op het MKB. Dit praktisch georiŽnteerde studieboek bespreekt de invloed van macro-, meso- en mondo-economische ontwikkelingen op de ondernemingspraktijk, waarbij de theorie de te verklaren praktijk ondersteunt. Daarnaast wordt ruime aandacht besteed aan nieuwe patronen en kansen in de internationale handel door internationale productiefragmentatie.

Het boek bestaat uit 5 delen:
In deel 1 staat de markt centraal en de invloed van ondernemers en de overheid daarop.
In deel 2 wordt aan de hand van vijf macro-economische variabelen de invloed op het bedrijfsresultaat besproken en wordt besproken op welke wijze ondernemingen deze invloed kunnen sturen (korte termijn).
In deel 3 wordt aan de hand van ontwikkelingen aan de aanbodzijde van de economie besproken welke factoren van invloed zijn op het lange termijn groeivermogen van de economie.
In deel 4 staan financiŽle markten centraal.
In deel 5 wordt de voor Nederland belangrijke internationale bedrijfsomgeving behandeld.

Doelgroep
Algemene economie en bedrijfsmanagement is geschreven voor studenten in het hoger economisch onderwijs.

Verkorte inhoudsopgave
Inleiding
Deel 1 Markt, ondernemerschap en overheid
H1 Markten en ondernemers
H2 De ondernemingsstructuur en structuur van de Nederlandse economie
H3 Markten en overheid: conjunctuur
H4 Markten en overheid: marktordening
Deel 2 Macro-economische ontwikkelingen en bedrijfsbeleid
H5 Conjunctuurindicatoren
H6 Conjunctuur en bedrijfsbeleid
H7 Arbeidsmarktontwikkelingen en bedrijfsbeleid
H8 Olie- en grondstoffenmarkten en bedrijfsbeleid
H9 FinanciŽle markten en bedrijfsbeleid
Deel 3 Langetermijnontwikkeling van de economie
H10 Langetermijngroei: kwantitatieve factoren
H11 Langetermijngroei: kwalitatieve factoren
Deel 4 FinanciŽle markten
H12 FinanciŽle markten
H13 Rentevorming
H14 Rentemanagement
H15 De valutamarkt
H16 Valutarisicomanagement
Deel 5 Internationalisering
H17 Internationalisering
H18 Landenselectie en landenrisico

MyLab | Nederlandstalig
MyLab is de digitale leeromgeving van Pearson. Hierin kunnen studenten oefenen met het studiemateriaal. Docenten kunnen hun lessen hier vooraf klaarzetten en studenten monitoren op hun voortgang. Op de MyLab portal is algemene informatie te vinden over deze studiewebsite.

MyLab voor studenten
MyLab biedt het volgende studiemateriaal voor studenten: een interactieve en met diverse media verrijkte eText (waarin je notities kunt maken, belangrijke zinnen markeren en theorie die je niet hoeft te bestuderen kunt uitzetten), een begrippentrainer, figuren en tabellen, cases en opdrachten.

MyLab voor docenten
MyLab bevat het volgende docentenmateriaal: een interactieve en met diverse media verrijkte eText (de volledig digitale versie van het tekstboek waarin u uw notities kunt delen met collegaís of studenten, belangrijke zinnen kunt markeren, en theorie die niet in uw les aan bod komt, kunt uitzetten), figuren en tabellen, een begrippentrainer, cases en opdrachten, toetsvragen, powerpoints en een docentenhandleiding.

Over de auteur
Ebel Berghuis is algemeen econoom en als hogeschooldocent algemene economie verbonden aan de School of Management & Law van Hogeschool Windesheim in Zwolle. Als gastdocent heeft hij aan verschillende buitenlandse universiteiten colleges over internationalisering verzorgd.

Gerelateerde titels
Principes van bedrijfseconomie door Clarence van der Putte & Fred Rienstra
Basisboek bedrijfseconomie en bedrijfsadministratie door Klijnsoon & van der Putte
Bedrijfseconomie met Excel door H.J. Ots
Principes van financieel management door Lawrence Gitman

flash image news produce

Titelgegevens

  • ISBN 9789043035224
  • 352 pagina's
  • Paperback
  • 18-08-2016
  • € 51.95 (incl. BTW)


Downloads

flash image news produce