Titelinformatie

Statistiek voor Techniek en ICT

 

James T. McClave, P. George Benson en Terry Sincich

 

 

Docentexemplaar aanvragen

Statistiek voor Techniek en ICT is een handboek voor statistiek met de focus op het hoger technisch en informatica-onderwijs. Het boek helpt studenten bij het beoordelen en op waarde schatten van statistische informatie.

Naast een uitgebreide behandeling van de theorie, bevat het boek verschillende praktijkvoorbeelden. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met opgaven die zijn gebaseerd op de praktijk van technici en informatici.

Doelgroep
Dit boek is geschikt voor studenten binnen het hoger technisch en informaticaonderwijs.

Inhoudsopgave
Voorwoord
Zo gebruik je dit boek
Dankbetuiging
H1 Statistiek, gegevens en statistisch denken
H2 Methoden voor het beschrijven van gegevensverzamelingen
H3 Kansrekening
H4 Discrete random variabelen
H5 Continue random variabelen
H6 Steekproefverdelingen
H7 Gevolgtrekkingen gebaseerd op één enkele steekproef
H8 Gevolgtrekkingen gebaseerd op één steekproef
H9 Gevolgtrekkingen gebaseerd op twee steekproeven
H10 Methoden voor kwaliteitsverbetering
Bijlage A Basis-telregels
Bijlage B Tabellen
Bijlage C Literatuurverwijzingen
Trefwoordenregister

Supplementen
Op de website www.pearsoneducation.nl/mcclave vindt u aanvullend materiaal. Wanneer u het boek voorschrijft als verplichte literatuur kunt u
via docent@pearson.com de docentenhandleiding aanvragen .

Over de auteurs en de bewerkers
James T. McClave is als docent verbonden aan de Universiteit van Florida en aan Info Tech, Inc. P. George Benson is verbonden aan de Terry College of Business en aan de Universiteit van Georgia. Terry Sincich is verbonden aan de Universiteit van Zuid-Florida.

De bewerking van dit boek is verzorgd door Gerlof Donga van het Instituut voor Information Engineering aan de Hogeschool van Amsterdam en Jos van Hoegee van de Amsterdamse Hogeschool voor Techniek (tevens onderdeel van de HvA).

flash image news produce

Titelgegevens

  • ISBN 9789043014090
  • 304 pagina's
  • Paperback
  • 02-04-2008
  • € 59.95 (incl. BTW)

Downloads

flash image news produce