Titelinformatie

Databases, 11e editie

 

David M. Kroenke

 

 

Docentexemplaar aanvragen

Dit uiterst complete databaseboek behandelt vanuit een managementperspectief het ontwerpen van databases met gebruikmaking van Acess. Databases, 11e editie is bedoeld voor lesprogramma’s binnen het hoger onderwijs over databaseverwerking en het ontwerpen en beheren van databases. Het boek biedt een solide basis voor het ontwerpen, bouwen en onderhouden van databases. Vanwege de snelle ontwikkelingen in het vakgebied en het feit dat de toekomst van de bouw van databases nauw samenhangt met de voortschrijdende ontwikkeling van internettechnologie, behandelt deze nieuwe editie een groot aantal nieuwe onderwerpen en voorbeelden.

Kenmerken van deze elfde editie
Het hoofdstuk is SQl naar het tweede gedeelte in het boek verplaatst.
De voorbeelden zijn geactualiseerd en aansprekender.
De hoofdstukken 11, 12 en 13 uit de 10e editie zijn komen te vervallen.

Doelgroep
Databases is geschikt voor studenten aan informaticaopleidingen binnen het hoger onderwijs maar ook voor studenten (techni-sche) bedrijfskunde die tijdens hun loopbaan te maken zullen krijgen met dit onderwerp. Het boek kan eveneens goed als naslagwerk voor professionals worden gebruikt.

Verkorte inhoudsopgave
Deel 1 Aan de slag
H1 Inleiding
H2 Inleiding in Structured Query Language (SQL)
Deel 2 Databases ontwerpen
H3 Het relationele model en normalisatie
H4 Database ontwerpen met behulp van normalisatie
H5 Gegevens modelleren met het entititeit-relatiemodel
H6 Datamodellen omzetten in databaseontwerpen
Deel 3 Databases implementeren
H7 SQL voor het maken van databases
H8 Databases herontwerpen
Deel 4 Multi-user-databaseverwerking
H9 Multi-user-databases beheren
H10 Databases beheren met SQL Server 2008
Deel 5 Standaarden voor databasetoegang
H11 De webserveromgeving
H12 Databaseverwerking met XML
H13 Databaseverwerking voor business intelligence-systemen
Bijlage A Inleiding in Microsoft Access 2007
Bijlage B De standaard IDEF1X
Bijlage C Entiteit-relatiediagrammen in UML
Bijlage D Datastructuren voor databaseverwerking
Bijlage E Het semantische objectmodel

Supplementen
Voor docenten die het boek als verplichte literatuur voorschrijven is Engelstalig materiaal beschikbaar zoals een docentenhandleiding, powerpoints, test item files en een image library.

Over de auteur
David M. Kroenke is een van de pioniers op het gebied van databasetechnologie. Hij geeft momenteel les aan de University of Washington. Momenteel maakt hij in de Verenigde Staten ook furore met boeken over het onderwerp managementinformatiesystemen.

flash image news produce

Titelgegevens

  • ISBN 9789043019873
  • 704 pagina's
  • Paperback
  • 16-06-2011
  • € 64.95 (incl. BTW)


Downloads

flash image news produce