Titelinformatie

Onderzoek met SPSS en Excel, 3e editie

 

Johan Smits en Ronald Edens

 

 

Docentexemplaar aanvragen

Onderzoek met SPSS en Excel richt zich op het verwerken van onderzoeksgegevens waarbij de nadruk ligt op het gebruik van SPSS. Aan de hand van de praktijkcases neemt het boek de student stap voor stap mee door de verschillende mogelijkheden van het programma. Zo leert de student de onderzoeksvragen zelfstandig op te lossen. De auteurs bespreken tevens de theorie voor steekproefonderzoek. Waar dit eenvoudiger en praktischer is dan in SPSS, wordt deze uitgewerkt in Excel.

Deze derde editie is gebaseerd op de nieuwste Nederlandse versie SPSS 19, maar ook bruikbaar voor versie 15, 16, 17 en 18 en Excel versie 2010, 2007 en 2003.

Het boek is opgebouwd uit drie delen:
Deel 1 - Basiscursus SPSS
Deel 2 - Steekproefonderzoek: theorie en Excel-toepassingen
Deel 3 - Data-analyse met SPSS

Doelgroep
Onderzoek met SPSS en Excel is geschreven voor studenten in het hoger onderwijs.

Verkorte inhoudsopgave
Deel 1 Basiscursus SPSS
H1 Starten met het onderzoeksproces
H2 Invoer van de gegevens
H3 Onderzoeksvragen met betrekking tot één variabele
H4 Onderzoeksvragen met betrekking tot twee variabelen
H5 Multiple response verwerken
H6 Practicumopdrachten
Deel 2 Steekproefonderzoek: theorie en EXCEL-toepassingen
H7 Steekproefonderzoek
H8 Kansverdeling van een steekproefgemiddelde
H9 Betrouwbaarheidsintervallen
H10 Toetsen van hypothesen
H11 Chi-kwadraattoetsen
H12 Herhalingstoetsen deel 2
Deel 3 Data-analyse met SPSS
H13 Multiple response en antwoordschalen nader bekeken
H14 Multiple response verwerken: multiple dichotoom
H15 Multiple response verwerken: multiple categories
H16 Werken met antwoordschalen
H17 Chi-kwadraattoetsen in SPSS
H18 Vergelijken van groepen
H19 Regressieanalyse
H20 Practicumopdrachten
Bijlagen
Geraadpleegde literatuur
Trefwoordenregister

Supplementen
Op de begeleidende website www.pearsoneducation.nl/smitsedens staan cases en de databestanden die horen bij het boek. Voor docenten, die het boek voorschrijven als verplichte literatuur, is er een docentenhandleiding aan te vragen via docent@pearson.com.

Over de auteurs
Johan Smits en Ronald Edens zijn als docent verbonden aan Saxion Hogescholen te Enschede. Binnen de opleidingen Commerciële Economie, International Business and Languages en International Business and Management Studies verzorgen zij het onderwijs in de modules marktonderzoek, statistiek en SPSS.

flash image news produce

Titelgegevens

  • ISBN 9789043021692
  • 464 pagina's
  • Paperback
  • 14-07-2011
  • € 37.95 (incl. BTW)

Downloads

flash image news produce