Titelinformatie

Organisatiestructuren, 2e editie (incl. XTRA)

 

Henry Mintzberg

 

 

Docentexemplaar aanvragen

Henry Mintzberg beschrijft in dit boek welke organisatiestructuren ten grondslag liggen aan een effectieve organisatie. Hij introduceert vijf basisstructuren die garant staan voor een succesvolle bedrijfsvoering en licht de pluspunten en de valkuilen op heldere wijze toe. Zo reikt hij studenten en managers praktische ontwerpen aan die zij direct kunnen toepassen in hun werkomgeving.

Doel van dit boek is de lezer in staat te stellen organisatiestructuren te analyseren, te interpreteren en te veranderen. Immers, om een organisatiestructuur te wijzigen is het eerst nodig deze te kunnen doorgronden. Met Organisatiestructuren wordt tevens beoogd een handreiking te bieden om op deskundige wijze een mening te formuleren over organisatiestructuren en de mechanismen die binnen deze structuren werkzaam zijn.

Deze tweede editie van het boek Organisatiestructuren is tekstueel toegankelijker gemaakt en aangepast aan deze tijd zonder afbreuk te doen aan het orginele niveau.

Doelgroep
Organisatiestructuren is bedoeld voor studenten, docenten, managers en consultants, en is een must voor iedere ‘practitioner’ met interesse in de wijze waarop organisaties zijn gestructureerd en georganiseerd.

Inhoudsopgave (onder voorbehoud)
H1 Het ontwerp van de organisatie: de basisprincipes
H2 Individuele posities ontwerpen
H3 De superstructuur ontwerpen
H4 De superstructuur inrichten
H5 Decentralisatie ontrafelen
H6 Het ontwerp afstemmen op de situatie
H7 Ontwerp als configuratie
H8 De eenvoudige structuur
H9 De machinebureaucratie
H10 De professionele bureaucratie
H11 De divisiestructuur
H12 De adhocratie
H13 Vijf en verder...
Noten
Bibliografie
Index

Pearson XTRA
Deze editie van Organisatiestructuren wordt versterkt met Pearson XTRA. Deze digitale leeromgeving biedt studie- en les materiaal voor zowel studenten als docenten. Algemene informatie vindt u op www.pearsonxtra.nl

Voor docenten zijn de volgende onderdelen beschikbaar: eText (de volledig digitale versie van het tekstboek, waarin u markeringen, notities en links kunt toevoegen en delen), powerpoints die de lessen ondersteunen, uitwerkingen van de vragen bij de cases, multiplechoice- en open examenvragen per hoofdstuk.

Voor studenten zijn de onderdelen zowel voor zelfstudie als ter voorbereiding van lessen geschikt. Denk aan: eText (met eventuele eigen markeringen, notities en links of die van de docent), casuďstiek ter verduidelijking van de theorie, een begrippentrainer om alle kernbegrippen uit het boek te leren en een beeldbank met alle figuren en tabellen.

Over de auteur en bewerker
Henry Mintzberg is een internationale autoriteit op het gebied van organisatiestructuren en –ontwerp en auteur van vele bestsellers. Hij bekleedt de Bronfman-leerstoel
in management aan de McGill-universiteit en is voorzitter van de Strategic Management Society. John Goedee is parttime verbonden aan de Universiteit van Tilburg en Associate Professor. De laatste twee jaar is hij vooral betrokken bij ketenvraagstukken bij onder andere de Politie Haaglanden, Gemeente Amsterdam en het Openbaar Ministerie. Hij heeft de afgelopen jaren tevens diverse interim-management- en adviesfuncties vervuld bij onder meer ING Bank, Postbank, Rabobank en ProRail.

Gerelateerde uitgaven
Internationale bedrijfskunde door Jagersma en Ebbers
Management, een inleiding door Robbins
Verandermanagement door Kleijn en Rorink

flash image news produce

Titelgegevens

  • ISBN 9789043024693
  • 344 pagina's
  • Paperback
  • 18-01-2013
  • € 46.95 (incl. BTW)


Downloads

flash image news produce