Titelinformatie

Verpleegkundige onderzoeksmethoden, 6e editie (incl. XTRA)

 

Rose Marie Nieswiadomy

 

 

Docentexemplaar aanvragen

Onderzoek doen is van essentieel belang voor de ontwikkeling van het verpleegkundig beroep. Verpleegkundige onderzoeksmethoden biedt studenten een inleiding in de basisvaardigheden van verpleegkundig onderzoek.

Het onderzoeksproces is helder en bondig uiteengezet, met veel voorbeelden en opdrachten. Hiermee krijgen studenten een goed inzicht in de theorie en praktijk die gepaard gaan met onderzoek doen. Onderwerpen die in Verpleegkundige onderzoekmethoden aan bod komen, zijn:
- evidence-based practice
- de geschiedenis en ontwikkeling van verpleegkundig onderzoek
- ethische aspecten van onderzoek doen
- kwantitatief en kwalitatief onderzoek
- dataverzamelingsmethoden
- data-analyse
- beschrijvende en verklarende statistiek

Nieuw in deze editie
In deze editie van Verpleegkundige onderzoeksmethoden wordt er meer aandacht besteed aan kwalitatief en praktijkgericht onderzoek. Daarnaast wordt het onderwerp ‘evidence-based practice’ grondiger uitgelicht. Om nog beter aan te sluiten op het hoger onderwijs zijn de praktijksituaties, voorbeelden en cases waar nodig geüpdatet. Ten slotte kunnen studenten op Pearson XTRA zelfstandig aan de slag met extra materiaal.

Doelgroep
Studenten in het hoger onderwijs die de opleiding verpleegkunde volgen.

Verkorte inhoudsopgave
H1 De ontwikkeling van verpleegkundig onderzoek
H2 Ethische kwesties bij verpleegkundig onderzoek
H3 Een overzicht van kwantitatief onderzoek
H4 Een overzicht van kwalitatief onderzoek
H5 Praktijkgericht onderzoek
H6 De probleemstelling formuleren
H7 Literatuuronderzoek doen
H8 Theorie en verpleegkundig onderzoek
H9 Hypothesen
H10 Kwantitatieve onderzoeksontwerpen
H11 Kwalitatieve onderzoeksontwerpen
H12 Populaties en steekproeven
H13 Meten en gegevensverzameling
H14 Dataverzamelingsmethoden
H15 Beschrijvende statistiek
H16 Verklarende statistiek
H17 De onderzoeksresultaten beschrijven en bespreken
H18 Communicatie over en gebruik van verpleegkundig onderzoek
H19 Evidence based nursing practice
H20 Kritisch beoordelen van kwantitatief onderzoek
H21 Verpleegkundig onderzoek en de economie van de gezondheidszorg

Pearson XTRA
Deze editie van Verpleegkundige onderzoeksmethoden wordt versterkt met Pearson XTRA. Deze digitale leeromgeving biedt studie- en lesmateriaal voor zowel studenten als docenten. Algemene informatie vindt u op www.pearsonxtra.nl

Voor docenten zijn de volgende onderdelen beschikbaar: eText (de volledig digitale versie van het tekstboek, waarin u markeringen, notities en link kunt toevoegen en delen) en extra oefeningen met of voor studenten.

Voor studenten zijn de onderdelen zowel voor zelfstudie als ter voorbereiding van lessen geschikt. Denk aan: eText (met eventuele eigen markeringen, notities en links of die van de docent), beeldbank, begrippentrainer, vragen, een uitwerking van een onderzoeksopzet en –verslag en beoordelingscriteria voor onderzoeksartikelen.

Over de auteurs
Rose Marie Nieswiadomy was verbonden aan het College of Nursing aan Texas Woman’s University.

Over de bewerkers
Drs. Ada ter Maten-Speksnijder is verpleegkundige, gespecialiseerd in onderwijs en onderzoek. Zij werkt bij Hogeschool Rotterdam en doet hier onderzoek, onder andere naar nieuwe zorgprofessionals.
Dr. Jita Hoogerduijn is verpleegkundige en gezondheidswetenschapper. Ze werkt als senior onderzoek bij het Lectoraat Verpleegkundige en Paramedische Zorg voor Mensen met Chronische Aandoeningen van de Hogeschool Utrecht en doet onderzoek naar de zorg voor de oudere patiënt in het ziekenhuis.

Gerelateerde uitgaven
Verpleegkundige vaardigheden, deel 1 door Smith, Duell & Martin
Verpleegkundige vaardigheden, deel 2 door Smith, Duell & Martin
Anatomie en fysiologie, een inleiding door Martini & Bartholomew
De Martini-atlas van de anatomie door Frederic Martini
Werkboek anatomie en fysiologie door Elaine Marieb

flash image news produce

Titelgegevens

  • ISBN 9789043025164
  • 464 pagina's
  • Paperback
  • 05-03-2013
  • € 54.95 (incl. BTW)


Downloads

flash image news produce