Titelinformatie

Europees recht, een inleiding, 3e editie (incl. XTRA)

 

Constantijn Bakker

 

 

Docentexemplaar aanvragen

Kennis en begrip van Europese regels is onmisbaar geworden voor bijna iedereen. Dit geldt niet alleen voor juristen en ondernemers, maar ook steeds meer voor consumenten, natuurbeschermers, reizigers, enzovoort.

Europees recht, een inleiding behandelt het recht van de Europese Unie en van de Raad van Europa. Belangrijke themaís daarbij zijn de mensenrechten en de vrijverkeerbeginselen. Ook wordt ingegaan op het gebrek aan goede parlementaire controle binnen de EU. Bovendien wordt de financiŽle crisis grondig doorgelicht.

Na een bondig overzicht van de geschiedenis van de Europese samenwerking, volgt een bespreking van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). De rest van het boek gaat in op diverse aspecten van de EU, zoals de politieke instellingen, bescherming tegen schending van mensenrechten, vrijverkeerbeginselen, concurrentieregels en rechtsbescherming. Daarbij is voortdurend aandacht voor de praktische afdwingbaarheid van de door de EU verleende rechten.

De derde editie is volledig geactualiseerd en voorzien van nieuwe aansprekende voorbeelden uit de jurisprudentie. Ook is veel praktische informatie over bescherming van mensenrechten toegevoegd.

Tenslotte is bij deze editie Pearson XTRA toegevoegd. Via een uitgebreid aanbod van (interactief) materiaal, is de student in de gelegenheid om actief met de stof aan de slag te gaan.

Doelgroep
Dit boek is geschikt voor studenten die tijdens hun bachelorstudie te maken krijgen met Europees recht, zoals studenten recht, economie, media en management.

Vekorte inhoudsopgave
H1 Europese samenwerking
H2 EVRM: bescherming van mensenrechten in 47 Europese landen
H3 Doelstellingen en beginselen van de EU
H4 Instellingen van de EU
H5 EU-recht en invloed van nationale regeringen, parlementen en burgers
H6 Directe werking en voorrang EU-recht
H7 Rechtsstaat als fundament EU en eerbiediging grondrechten door EU
H8 Vrij goederenverkeer binnen de EU
H9 EU-burgerschap en vrij verkeer van personen en werknemers binnen de EU
H10 Vrijheid voor zelfstandigen en ondernemingen binnen de EU
H11 EMU en vrij kapitaalverkeer
H12 EU-mededingingsregels voor ondernemingen
H13 EU-mededingingsregels voor lidstaten
H14 Handhaving EU-recht en rechtsbescherming binnen de EU

Bijlage A Zoeken in EUR-Lex
Bijlage B Lijst van gebruikte afkortingen
Bijlage C Jurisprudentieregister
Bijlage D Register van verdragen en wetgeving
Bijlage E Aanbevolen websites
Begrippenlijst
Geraadpleegde literatuur
Index

Pearson XTRA
Europees recht, een inleiding wordt versterkt met Pearson XTRA. Deze digitale leeromgeving biedt studie- en lesmateriaal voor zowel studenten als docenten. Algemene informatie vindt u op www.pearsonxtra.nl.

Voor docenten komen de volgende onderdelen beschikbaar: eText (de volledig digitale versie van het tekstboek, waarin u markeringen, notities en links kunt toevoegen en delen), een docentenhandleiding en powerpoints.

Voor studenten zijn de onderdelen zowel voor zelfstudie als ter voorbereiding van lessen geschikt. Denk aan: eText (met eventuele markeringen, notities en links van student en docent), vragen, begrippentrainer en een beeldbank.

Over de auteur
Constantijn Bakker is freelance docent EU-recht in Amsterdam, Montpellier en Madrid.

Gerelateerde uitgaven
Ondernemen door Mulder & Ten Cate
Internationale marketing door Hollensen
Schrijven in de juridische praktijk door Hoogwater & Heerink

flash image news produce

Titelgegevens

  • ISBN 9789043025782
  • 356 pagina's
  • Paperback
  • 23-05-2014
  • € 42.95 (incl. BTW)


Downloads

flash image news produce