Titelinformatie

Natuurkunde, deel 2, 4e herziene editie (incl. XTRA)

Elektriciteit, magnetisme, optica en moderne fysica

 

Douglas C. Giancoli

 

 

Docentexemplaar aanvragen

Natuurkunde is het meest complete inleidende natuurkundeboek dat in het Nederlandse taalgebied beschikbaar is. Alle relevante onderwerpen van de natuurkunde komen aan de orde, waarbij de leerstof op heldere wijze wordt gepresenteerd. Het boek maakt gebruik van veel illustraties, voorbeelden, vragen en opgaven. Ieder onderwerp begint met concrete observaties en ervaringen die herkenbaar zijn voor de student, en die duidelijk maken dat natuurkunde overal is. Vervolgens wordt het onderwerp op toegankelijke wijze uitgewerkt.

Dit tweede deel behandelt elektriciteit, magnetisme, optica en moderne fysica.

Nieuw in deze herziene editie
Deze herziene editie van Natuurkunde is uitgebreid gecorrigeerd en geüpdatet. Bovendien krijgen studenten en docenten bij deze nieuwe editie toegang tot Pearson XTRA voor meer oefenmateriaal en verdiepingsstof.

Doelgroep
Dit boek is geschikt voor studenten in het hoger technisch onderwijs.

Verkorte inhoudsopgave
H21 Elektrische lading en elektrische velden
H22 De wet van Gauss
H23 Elektrische potentiaal
H24 Capaciteit, dielektrica, opslag van elektrische energie
H25 Elektrische stromen en weerstand
H26 Gelijkstroomschakelingen
H27 Magnetisme
H28 Bronnen van magnetische velden
H29 Elektromagnetische inductie en de wet van Faraday
H30 Inductie, elektromagnetische trillingen en wisselstroomschakelingen
H31 De vergelijkingen van Maxwell en elektromagnetische golven
H32 Licht: reflectie en breking
H33 Lenzen en optische instrumenten
H34 Het golfkarakter van licht; interferentie
H35 Buiging en polarisatie
H36 Speciale relativiteitstheorie
H37 Vroege kwantumtheorie en modellen van het atoom
H38 Kwantummechanica
H39 Kwatummechanica van atomen
H40 Moleculen en vaste stoffen
H41 Kernfysica en radioactiviteit
H42 Kernenergie; effecten en toepassingen van straling
H43 Elementaire deeltjes
H44 Astrofysica en kosmologie
Appendix A Wiskundige formules
Appendix B Afgeleiden en integralen
Appendix C Meer over dimensieanalyse
Appendix D Kracht van de zwaartekracht bij een bolvormig verdeelde massa
Appendix E Vergelijking van Maxwell in differentiaalvorm
Appendix F Isotopen: een selectie

Pearson XTRA
Deze herziene editie van Natuurkunde, deel 2 wordt versterkt met Pearson XTRA. Deze digitale leeromgeving biedt studie- en lesmateriaal voor zowel studenten als docenten. Algemene informatie vindt u op www.pearsonxtra.nl.

Voor docenten zijn de volgende onderdelen beschikbaar: eText (de volledig digitale versie van het tekstboek, waarin u markeringen, notities of links kunt toevoegen of delen), Powerpoints met beeldmateriaal en een vragendatabank per hoofdstuk.

Voor studenten biedt XTRA onderdelen die geschikt zijn voor zowel zelfstudie als ter voorbereiding van lessen. Denk aan: eText (met eventuele eigen markeringen, notities en links of die van de docent), begrippentrainer, beeldbank, oefenvragen, een formulekaart en videomateriaal.

Over de auteur en bewerkers
Douglas C. Giancoli promoveerde op de fysica van elementaire deeltjes aan de Universiteit van Californie in Berkeley. Zijn mentoren waren onder anderen de Nobelprijswinnaars Emilio Segre en Donald Glaser.

Dit boek is bewerkt voor de Nederlandstalige markt door Bartel Van Waeyenberge, Luc Van Hoorebeke en Jan Ryckebusch, allen verbonden aan de Universiteit Gent.

flash image news produce

Titelgegevens

  • ISBN 9789043028691
  • 728 pagina's
  • Paperback
  • 01-03-2014
  • € 79.95 (incl. BTW)

Downloads

flash image news produce