Titelinformatie

De samenleving, 12e editie (incl. XTRA)

Kennismaking met de sociologie

 

John Macionis, Joanne van der Leun en Bram Peper

 

 

Docentexemplaar aanvragen

De samenleving biedt een toegankelijke inleiding tot het bestuderen van de samenleving, de veranderingen daarin en de sociologische theorieŽn die erover zijn geformuleerd. Beschrijven, begrijpen en verklaren van de samenleving staan centraal. De situatie in Nederland wordt per onderwerp in een internationaal perspectief geplaatst.

Het boek biedt diverse verdiepingsmogelijkheden, zoals wereldkaarten, achtergrondverhalen en zelf-aanĖzet vragen, om de student te stimuleren na te denken over zijn eigen omgeving en die van anderen.

Deze nieuwe editie is gebaseerd op de twaalfde Amerikaanse editie van John Macionis en de eerdere Nederlandstalige editie. Ten opzichte van de vorige editie is veel feitelijke informatie geactualiseerd en is de tekst nog meer op de Nederlandse situatie toegespitst.

In het eerste hoofdstuk wordt meer aandacht gegeven aan de geschiedenis van de sociologie (in Nederland) en de sociologische methode. Het hoofdstuk over gender is verdwenen, omdat nu alle hoofdstukken (waar relevant) aandacht besteden aan de themaís van gender, leeftijd en etnische achtergrond. Daarnaast zijn enkele themaís naar een ander hoofdstuk verplaatst. Zo is er onder andere een nieuw hoofdstuk over arbeid en zorg en wordt milieu nu gekoppeld aan sociale veranderingen en niet meer aan verstedelijking.

Een heel belangrijke aanvulling op deze editie is de toevoeging van Pearson XTRA. Via een uitgebreid aanbod van (interactief) materiaal, op Pearson XTRA, is de student in de gelegenheid om actief met de stof aan de gang te gaan.

Doelgroep
De samenleving is geschikt voor studenten aan de hbo-opleidingen MWD, SPH, CMV en pedagogiek en de universitaire opleidingen Sociologie, Pedagogiek en Criminologie.

Verkorte inhoudsopgave
H1 Wat is sociologie
H2 Sociologische theorieŽn en methoden
H3 Cultuur
H4 Socialisatie: van jeugd tot ouderdom
H5 Sociale interactie in het dagelijks leven
H6 Groepen en organisaties
H7 Economie, verzorgingsstaat en politiek
H8 Sociale stratificatie
H9 Mondiale stratificatie: arm en rijk op wereldschaal
H10 Arbeid en zorg
H11 Deviant gedrag
H12 Migratie en etnische diversiteit
H13 Onderwijs, zorg en gezondheid
H14 Seksualiteit
H15 Gezin en familie
H16 Religie
H17 Bevolking en verstedelijking
H18 Sociale verandering: moderne en postmoderne samenlevingen

Pearson XTRA
De samenleving wordt versterkt met Pearson XTRA. Deze digitale leeromgeving biedt studie- en lesmateriaal voor zowel studenten als docenten. Algemene informatie vindt u op www.pearsonxtra.nl

Voor docenten komen de volgende onderdelen beschikbaar: eText (de volledig digitale versie van het tekstboek, waarin u markeringen, notities en links kunt toevoegen en delen), uitwerkingen van de essayvragen en college sheets.

Voor studenten biedt Xtra onderdelen die geschikt zijn voor zowel zelfstudie als ter voorbereiding van lessen. Denk aan: eText (met eventuele eigen markeringen, notities en links of die van de docent), beeldbank, begrippentrainer, meerkeuzevragen en essayvragen en extra verdieping.

Over de auteur en bewerkers
John Macionis is als professor in de sociologie verbonden aan Kenyon College in Gambier, Ohio, waar hij al bijna dertig jaar sociologie doceert. Bram Peper is als universitair docent sociologie werkzaam aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit in Rotterdam, en is daarnaast verbonden aan de afdeling Criminologie van de Erasmus School of Law (ESL) (EUR). Joanne van der Leun is als hoogleraar criminologie verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden en is als opleidingsdirecteur verantwoordelijk voor de Bachelor en Masters criminologie in Leiden.

Gerelateerde uitgaven
Sociologie, een inleiding door Elchardus
Overreden en verleiden, de kunst van de beÔnvloeding door Van der Pligt e.a.
Sociale psychologie door Aronson

flash image news produce

Titelgegevens

  • ISBN 9789043028882
  • 608 pagina's
  • Paperback
  • 11-04-2014
  • € 59.95 (incl. BTW)


Downloads

flash image news produce