Titelinformatie

Gedrag in Organisaties, 12e editie met MyLab NL

 

Stephen Robbins en Timothy Judge

 

 

Docentexemplaar aanvragen

Gedrag in organisaties biedt een compacte maar complete inleiding in de studie van gedrag van mensen in organisaties. De belangrijkste aspecten van gedrag in organisaties worden op overzichtelijke wijze in drie delen gepresenteerd, het individu in de organisatie, groepen in organisaties en het systeem van de organisatie.

Nieuw in deze editie
Deze editie van Gedrag in organisaties besteed meer aandacht aan culturele verschillen. Zo is er een nieuw hoofdstuk over diversiteit en omgaan met verschillen tussen individuen opgenomen en bevat ieder hoofdstuk een nieuw afsluitend kader waarin gekeken wordt naar de universele geldigheid of culturele eigenheid van het hoofdstukthema. Daarnaast zijn de Nederlandse en Europese voorbeelden geactualiseerd, voor een betere aansluiting met het onderwijs. Bovendien heeft het boek een duidelijke didactische structuur gekregen. Zo bevat elke paragraaf een kennisvraag en is in elk hoofstuk een nieuwe paragraaf opgenomen; ‘Toepassing in de praktijk’, gericht op beleidskeuzes in het HRM-gebied.

Ten slotte biedt MyLab studenten uitgebreide handvatten om te oefenen met de theorie door middel van een verrijkte eText en toetsvragen met feedback.

Doelgroep
Eerste- en tweedejaarsstudenten bij de opleidingen Bedrijfskunde/MER, Commerciële economie, Communicatie, HRM, Bedrijfseconomie. Daarnaast overlapt het boek ook met minorthema’s die gegeven worden bij de opleidingen Toegepaste psychologie, MWD, SPH en SJD.

Verkorte inhoudsopgave
Deel I Introductie
H1 Inleiding op gedrag in organisaties
Deel II Individueel gedrag
H2 Diversiteit in organisaties
H3 Attitude en werktevredenheid
H4 Persoonlijkheid en waarden
H5 Besluitvorming en perceptie
H6 Basisbegrippen van motivatie
H7 Motivatie: van begrip naar toepassing
H8 Stemmingen, emoties en gedrag
Deel III Gedrag in groepen
H9 Gedrag in groepen
H10 Teams
H11 Communicatie
H12 Leiderschap
H13 Macht en politiek
H14 Conflicten en onderhandelingen
Deel IV Het gedrag in organisaties
H15 Fundamenten van organisatiestructuur
H16 Organisatiecultuur
H17 Organisatieverandering en organisatieontwikkeling

MyLab | Nederlandstalig
MyLab is de digitale leeromgeving van Pearson. Hierin kunnen studenten oefenen met het studiemateriaal. Docenten kunnen hun lessen vooraf klaarzetten en studenten monitoren op hun voortgang.

MyLab voor studenten
MyLab biedt het volgende studiemateriaal voor studenten: eText (waarin je notities kunt maken, belangrijke zinnen markeren en theorie die je niet hoeft te besturen uit kunt zetten), Toetsen, begrippentrainer, Figuren & Tabellen, Verdieping, Opdrachten, Animaties en het Zelfevaluatiepakket.

MyLab voor docenten
MyLab bevat het volgende docentenmateriaal: eText ( waarin u uw notities kunt delen met collega’s of studenten, belangrijke zinnen kunt markeren, en theorie die niet aan bod komt in de les uit kunt zetten), Powerpoints en een docentenhandleiding.

Over de auteurs en bewerkers
Stephen P. Robbins is als docent verbonden aan de San Diego State University. Zijn onderzoek spitst zich toe op de thema’s conflict en macht binnen organisaties en op de ontwikkelingen van effectieve interpersoonlijke vaardigheden. Timothy A. Judge is verbonden aan de University of Florida. Zijn onderzoek richt zich op persoonlijkheid, stemmingen en emoties.
De Nederlandse bewerking is uitgevoerd door Gerrit Jan Kerkdijk, docent bij Hogeschool Saxion en en Raya Nunez, docent bij de Hogeschool van Utrecht.

flash image news produce

Titelgegevens

  • ISBN 9789043031110
  • 552 pagina's
  • Integraalband
  • 25-06-2015
  • € 57.95 (incl. BTW)

Downloads

flash image news produce