Titelinformatie

Principes van marktonderzoek, 7e editie met MyLab NL

 

Alvin Burns en Ronald Bush

 

 

Docentexemplaar aanvragen

Principes van marktonderzoek bevat alle aspecten van (online) marktonderzoek. De nadruk ligt op de toepassing in de praktijk: de achterliggende ideeën van marktonderzoek en het verwerken van de onderzoeksgegevens in SPSS. De software is in de tekst geďntegreerd en aangevuld met verduidelijkende afbeeldingen, zodat studenten precies kunnen zien waarop ze moeten letten bij het analyseren van de data. Zo wordt inzichtelijk hoe SPSS-tools kunnen helpen bij het nemen van belangrijke beslissingen.

In elf stappen wordt het proces van marktonderzoek beschreven. Aan de hand van een doorlopende case met vragen leert de student attitudes en meningen onderzoeken die belangrijk zijn voor onderwerpen als consumentkeuze en marktsegmenten. Elk hoofdstuk begint met de belangrijkste leerdoelen en eindigt met vragen en opdrachten, een samenvatting en een lijst belangrijke begrippen.

Nieuw in deze editie
Deze editie werd volledig geactualiseerd. Er is een nieuw hoofdstuk 14, ‘Statistische analyse’, waarin de rol van de grootte van de steekproef wordt uitgediept, en meer specifieke vraagstellingen als uitgangspunt van de analyse zijn genomen. Dit hoofdstuk vat hoofdstuk 14, 15 en 16 uit de vorige editie samen, waardoor het boek in omvang is afgenomen. Een andere belangrijke nieuwe feature is de digitale leeromgeving MyLab NL.

Doelgroep
Principes van marktonderzoek is geschikt voor eerste- en tweedejaarsstudenten in het hoger economisch onderwijs.

Verkorte inhoudsopgave
Voorwoord
H1 Inleiding tot marktonderzoek
H2 Marktonderzoek als proces
H3 Het probleem definiëren en de onderzoeksdoelstellingen vaststellen
H4 Het onderzoeksontwerp
H5 Secundaire data, online databases en gestandaardiseerde informatiebronnen
H6 Observatie, focusgroepen en andere kwalitatieve methoden
H7 Dataverzamelingsmethoden en surveyonderzoek
H8 Meten bij marktonderzoek
H9 Het ontwerpen van dataverzamelformulieren
H10 De steekproefopzet bepalen
H11 De omvang van een steekproef bepalen
H12 Gegevens verzamelen in het veld, non-responsefouten en screening van vragenlijsten
H13 Eenvoudige data-analyse: beschrijvende statistische maten
H14 Statistische analyse
H15 De onderzoeksresultaten opstellen en presenteren

MyLab | Nederlandstalig
MyLab is de digitale leeromgeving van Pearson. Hierin kunnen studenten oefenen met het studiemateriaal. Docenten kunnen hun lessen hier vooraf klaarzetten en studenten monitoren op hun voortgang. Op www.pearsonmylab.nl is algemene informatie te vinden over deze studiewebsite.

MyLab voor studenten
MyLab biedt het volgende studiemateriaal voor studenten: eText (waarin je notities kunt maken, belangrijke zinnen markeren en theorie die je niet hoeft te bestuderen kunt uitzetten), extra oefeningen en cases, SPSS-databestanden die in de cases worden gebruikt, en PowerPoints met alle figuren en tabellen overzichtelijk samengebracht.

MyLab voor docenten
MyLab bevat het volgende docentenmateriaal: eText (de volledig digitale versie van het tekstboek waarin u uw notities kunt delen met collega’s of studenten, belangrijke zinnen kunt markeren, en theorie die niet in uw les aan bod komt, kunt uitzetten), extra oefeningen en cases inclusief uitwerkingen, SPSS-databestanden die in de cases worden gebruikt, en PowerPoints met samenvattingen van de lesstof, die tijdens colleges gebruikt kunnen worden.

Over de auteurs
Alvin C. Burns is verbonden aan Louisiana State University, Ronald F. Bush is hoogleraar aan de University of West Florida. Zij hebben verschillende marketingboeken op hun naam staan.

Gerelateerde titels
Marktonderzoek door Patrick De Pelsmacker en Patrick Van Kenhove
Methoden en technieken van onderzoek door Mark Saunders e.a.
Handleiding SPSS door Johan Smits en Ronald Edens

flash image news produce

Titelgegevens

  • ISBN 9789043032933
  • 464 pagina's
  • Paperback
  • 31-03-2016
  • € 55.95 (incl. BTW)

Downloads

flash image news produce