Titelinformatie

Statistiek, 12e editie met MyLab NL

Een inleiding

 

James T. McClave, P. George Benson en Sytse Knypstra

 

 

Docentexemplaar aanvragen

Statistiek behandelt het verzamelen en analyseren van gegevens die nodig zijn bij het interpreteren van statistische onderzoeken en bij het nemen van zakelijke beslissingen. Het boek gaat uit van slechts een basale wiskundige voorkennis en legt vooral de nadruk op verklarende statistiek. De ontwikkeling van statistische manier van denken staat centraal, evenals de vaststelling van betrouwbaarheid en waarde van getrokken conclusies.

Dit boek wordt gekenmerkt door:
- Gebruik van gangbare software (SPSS, Excel) is geheel geïntegreerd
- Veel voorbeelden en cases, gebaseerd op actuele problematiek in het bedrijfsleven
- Veel didactische extra’s: samenvattingen aan het eind van elk hoofdstuk, oefeningen in zwel het begrijpen als het toepassen van de behandelde begrippen en een uitgebreid overzicht van de gebruikte symbolen en behandelde formules

Nieuw in deze editie
In deze editie van Statistiek zijn er voorbeelden en opgaven toegevoegd over medisch, biologisch en sociaalwetenschappelijk onderzoek, naast de voorbeelden en opgaven van bedrijfskundige economische praktijk. Dit maakt het boek breder inzetbaar in verschillende disciplines. Daarnaast is het boek handzamer geworden doordat enkele hoofstukken op MyLab zijn geplaatst ter verdieping van de theorie in het boek. Statistiek wordt verrijkt door MyLab. Op deze digitale leeromgeving worden diverse studiematerialen voor studenten en lesmaterialen voor docenten geplaatst.

Doelgroep
Statistiek is geschreven voor studenten in het Hoger Onderwijs

Verkorte inhoudsopgave
H1 Statistiek, gegevens en een kritische houding
H2 Het beschrijven van gegevensverzamelingen
H3 Kansrekening
H4 Discrete kansverdelingen
H5 Continue kansverdelingen
H6 Verdelingen van steekproefgrootheden
H7 Betrouwbaarheidsintervallen gebaseerd op één enkele steekproef
H8 Toetsen van hypothesen gebaseerd op één enkele steekproef
H9 Conclusies gebaseerd op twee steekproeven
H10 Proefopzetten en variantieanalyse
H11 Enkelvoudige lineaire regressie
H12 Meervoudige lineaire regressie
H13 Analyse van aantallen
Bijlage 1: Software
Bijlage 2: Tabel van toevalsgetallen
Bijlage 3: Tabel van de standaardnormale verdeling

MyLab | Nederlandstalig
MyLab is de digitale leeromgeving van Pearson. Hierin kunnen studenten oefenen met het studiemateriaal. Docenten kunnen hun lessen vooraf klaarzetten en studenten monitoren op hun voortgang.

MyLab voor studenten
MyLab biedt het volgende studiemateriaal voor studenten: eText (waarin je notities kunt maken, belangrijke zinnen markeren en theorie die je niet hoeft te besturen uit kunt zetten), verdiepende hoofdstukken, een begrippentrainer en links naar website met relevante software zoals SPSS, SAS, Minitab en R.

MyLab voor docenten
MyLab bevat het volgende docentenmateriaal: eText ( waarin u uw notities kunt delen met collega’s of studenten, belangrijke zinnen kunt markeren, en theorie die niet aan bod komt in de les uit kunt zetten).

Over de auteurs
James T. McClave is verbonden aan Info Tech, Inc., en doceert aan de Universteit van Florida. Terry Sincich is verbonden aan de Universteit van Zuid-Florida. Sytse Knypstra was docent statistiek aan de Rijkuniversiteit Groningen.

Gerelateerde titels
Handleiding SPSS door Johan Smits en Ronald Edens
Basisboek wiskunde door Jan van de Craats en Rob Bosch
Methoden en technieken van onderzoek door Mark Saunder e.a.

flash image news produce

Titelgegevens

  • ISBN 9789043033466
  • 472 pagina's
  • Paperback
  • 08-01-2016
  • € 62.50 (incl. BTW)

Downloads

flash image news produce