Titelinformatie

Psychologie van arbeid en organisatie, 5e editie (inc.XTRA)

Mensen en hun werk

 

John Arnold en Ray Randall

 

 

Docentexemplaar aanvragen

Psychologie van arbeid en organisatie is een grondige introductie in de arbeidspsychologie en beschrijft de relatie tussen mensen, hun werk en de organisatie. Door gedrag, emoties en gedachten ten opzichte van werk te bestuderen, en onderzoek daarnaar te beschrijven, proberen de auteurs naast algemene kennis nieuwe inzichten te bieden op het gebied van selectie, motivatie, teamwerk en het beïnvloeden en aansturen van mensen in hun werk.

Het boek houdt de ‘instroom, doorstroom en uitstroom’ van mensen in een organisatie aan als grove structuur. Het eerste hoofdstuk begint met een inleiding in arbeidspsychologie. De volgende hoofdstukken behandelen onderwerpen over instroom van mensen, zoals individuele verschillen bij werk, testen en selectie. Daarna wordt doorstroom behandeld, met onderwerpen zoals, beoordeling, teamwerk, leiderschap en training. Het boek wordt afgesloten met hoofdstukken over stress op het werk, loopbaan en loopbaanbegeleiding.

Nieuw in deze editie
Deze editie van Psychologie van arbeid en organisatie is volledig geactualiseerd, waarbij diverse hoofdstukken opnieuw zijn herzien en bewerkt. Daarnaast is er veel aandacht besteed aan de leesbaarheid van de teksten en de toegankelijkheid van de theorie. Ten slotte biedt Pearson XTRA studenten een uitgebreid aanbod van studiemateriaal waarmee zij actief aan de slag kunnen.

Doelgroep
Psychologie van arbeid en organisatie is bestemd voor studenten in het hoger onderwijs, zowel hoger economisch onderwijs als hoger sociaalagogisch onderwijs.

Verkorte inhoudsopgave
H1 Arbeids- en organisatiepsychologie – een inleiding
H2 Individuele verschillen
H3 Het fundament van personeelsselectie: functieanalyse, competenties en de effectiviteit van selectie-instrumenten
H4 Selectiemethodes
H5 Het beoordelen van prestaties op de werkvloer
H6 Werkattitudes en de werkrelatie
H7 Gedragsaanpassing door motivatie en taakontwerp
H8 Training en ontwikkeling
H9 Stress en welzijn op het werk
H10 Besluitvorming in groepen en teams
H11 Leiderschap
H12 Loopbaanontwikkeling
Begrippenlijst
Literatuur
Index

Pearson XTRA
Psychologie van arbeid en organisatie wordt versterkt met Pearson XTRA. Deze digitale leeromgeving biedt studie- en lesmateriaal voor zowel studenten als docenten. Algemene informatie vindt u op www.pearsonxtra.nl.

Voor docenten komen het volgende onderdelen beschikbaar: eText (de volledig digitale versie van het tekstboek, waarin u markeringen, notities en links kunt toevoegen en delen) en Powerpoints.

Voor studenten biedt XTRA onderdelen die geschikt zijn voor zowel zelfstudie als ter voorbereiding van lessen. Denk aan: eText (met eventuele eigen markeringen, notities en links of die van de docent), beeldbank, begrippentrainer, vragen en extra verdiepings- en verbredingsmateriaal en weblinks.

Over de auteurs en bewerker
John Arnold is professor arbeidspsychologie aan de universiteit van Sheffield in Groot-Brittannië. Ray Randall is senior lector van organisatiegedrag en Human Resource management aan de Business School van Loughborough in Groot-Brittannië.

De Nederlandse bewerking is verzorgd door Maurits van der Heijde, werkzaam als organisatiepsycholoog en docent aan de Hogeschool Inholland.

flash image news produce

Titelgegevens

  • ISBN 9789043033756
  • 456 pagina's
  • Paperback
  • 01-05-2014
  • € 59.95 (incl. BTW)


Downloads

flash image news produce