Titelinformatie

Verandermanagement, 4e editie met MyLab NL

 

Henk Kleijn en Fred Rorink

 

 

Docentexemplaar aanvragen

Organisaties proberen tijdig veranderingen te onderkennen zodat ze producten, structuren, processen en doelen op een effectieve manier kunnen aanpassen. Hiervoor kunnen diverse redenen zijn: het bevorderen van intern ondernemerschap en flexibiliteit, het snel en winstgevend op de markt kunnen brengen van nieuwe producten met een korte levenscyclus, of klant- en procesgericht willen werken.

Verandermanagement gaat in op vragen die de kern van het begrip Ďverandermanagementí vormen: Hoe reageert een organisatie op veranderingen in haar omgeving? Hoe worden veranderprocessen ontwikkeld en geÔmplementeerd? Hoe leiding te geven aan veranderprocessen? Dit boek biedt vanuit een bedrijfskundige invalshoek een geÔntegreerd model om noodzakelijke veranderingen te constateren en systematisch aan te pakken. Naast een bespreking van de relevante theorieŽn en technieken, veranderstrategieŽn, interventies en de belangrijkste succes- en faalfactoren, komt ook de menselijke factor in veranderprocessen aan bod.

In dit zeer overzichtelijke boek wordt de theorie helder beschreven. Daarnaast wordt de student meteen geleerd om de theorie in de praktijk toe te passen door het grote aanbod aan casuÔstiek, zowel in het boek als in de digitale leeromgeving Pearson Mylab.

Nieuw in deze editie
Deze editie werd geheel geactualiseerd en houdt rekening met de nieuwste ontwikkelingen op het vakgebied. Alle openingscases en praktijkvoorbeelden werden vernieuwd en er is meer aandacht voor ontwikkelingsgerichte veranderprocessen. De hoofdstukstructuur werd gewijzigd, zodat de twee hoofdstromingen van veranderstrategieŽn - omvormen en ontwikkelen - nu elk apart worden behandeld. Een helder verander(stroom)model brengt ten slotte de verschillende elementen van succesvol veranderen duidelijk voor het voetlicht.

Doelgroep
Verandermanagement is een zeer gedegen boek dat geschikt is voor studenten in het hoger economisch onderwijs, maar ook voor managers die te maken hebben met veranderprocessen.

Verkorte inhoudsopgave
H1 Inleiding
H2 Externe analyse
H3 Interne analyse
H4 Strategie
H5 Gewenste situatie
H6 Veranderen
H7 Omvormen
H8 Ontwikkelen

MyLab | Nederlandstalig
MyLab is de digitale leeromgeving van Pearson. Hierin kunnen studenten oefenen met het studiemateriaal. Docenten kunnen hun lessen hier vooraf klaarzetten en studenten monitoren op hun voortgang. Op www.pearsonmylab.nl is algemene informatie te vinden over deze studiewebsite.

MyLab voor studenten
MyLab biedt het volgende studiemateriaal voor studenten: eText (waarin je notities kunt maken, belangrijke zinnen markeren en theorie die je niet hoeft te bestuderen kunt uitzetten), een begrippentrainer, figuren en tabellen, toetsen, minicases, vragenlijsten en een bestand met overzichten en tabellen die passen bij de theorie.

MyLab voor docenten
MyLab bevat het volgende docentenmateriaal: eText (de volledig digitale versie van het tekstboek waarin u uw notities kunt delen met collegaís of studenten, belangrijke zinnen kunt markeren, en theorie die niet in uw les aan bod komt, kunt uitzetten), minicases, integrale cases, uitwerkingen van de cases en PowerPoints.

Over de auteurs
Henk Kleijn en Fred Rorink zijn beiden als hoofddocent verbonden aan Saxion Hogescholen.

Gerelateerde titels
Management en Organisatie door Fred Rorink en Burcu ÷ztŁrk
Innovatiemanagement door Eelko Huizingh
Gedrag in organisaties door Stephen Robbins en Timothy Judge

flash image news produce

Titelgegevens

  • ISBN 9789043033794
  • 368 pagina's
  • Paperback
  • 25-04-2016
  • € 42.95 (incl. BTW)

Downloads

flash image news produce