Titelinformatie

Basisboek statistiek

 

Rob Bosch

 

 

Docentexemplaar aanvragen

Van de auteur van het succesvolle Basisboek wiskunde is nu Basisboek statistiek verschenen. Aan studenten voor wie statistiek net als wiskunde een struikelblok is, wordt hiermee een praktisch studieboek als oplossing geboden.

Het boek behandelt alle onderwerpen die nodig zijn voor een goede basiskennis van statistiek. Dit gebeurt door elk afzonderlijk onderwerp in een kort hoofdstuk te behandelen, waarna er steeds opgaven volgen. Hierdoor kan de theorie meteen in de praktijk worden gebracht. Daarnaast zorgen de illustraties, de titels en de lay-out van het boek ervoor dat de stof zeer aansprekend blijft voor studenten.

Doelgroep
Het boek richt zich op de basis van statistiek, waardoor het inzetbaar is op alle hbo-opleidingen waarvan statistiek een onderdeel is. Daarnaast kan dit boek voor veel mbo-doorstromers een handig opstapje zijn naar het juiste startniveau voor hbo, en is het boek ook uitstekend voor zelfstudie te gebruiken.

Inhoudsopgave (onder voorbehoud)
H1 Productregel
H2 Alles op een rijtje
H3 De Lotto
H4 Yahtzee
H5 Wat is de kans op..?
H6 Kansvariabele
H7 De klaverjastabel
H8 Het gemiddelde
H9 Spreiding
H10 Voorwaardelijke kansen
H11 Ons casino
H12 Hypergeometrische verdeling
H13 Kop of munt
H14 Wachten op een succes
H15 Poisson verdeling
H16 Vaasmodel
H17 Lengte, gewicht en tijd
H18 Van populatie naar steekproef
H19 Normale verdeling
H20 Hoe groot is het gemiddelde?
H21 Waar of niet waar?
H22 T-toets
H23 F-toets
H24 Samenhang
H25 Verschil of niet?
H26 Voor en na
H27 Plus of min
H28 Hoe groot zijn de verschillen?
H29 Verbanden

Over de auteur
Rob Bosch is lid van de redactie van Euclides, het tijdschrift van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren. Daarnaast was hij als universitair hoofddocent wiskunde aan de Nederlandse Defensie Academie verbonden.

Gerelateerde titels
Basisboek rekenen door Jan van de Craats en Rob Bosch
Basisboek wiskunde door Jan van de Craats en Rob Bosch
Statistiek door McClave, Benson & Knypstra

flash image news produce

Titelgegevens

  • ISBN 9789043034951
  • 296 pagina's
  • Paperback
  • 12-07-2018
  • € 39.95 (incl. BTW)

Downloads

flash image news produce