Pearson XTRA: online studie- en -lesmateriaal

Pearson XTRA is de verzamelnaam voor onze studiewebsites met aanvullend studie- en lesmateriaal voor studenten en docenten.

 

Wat biedt Pearson XTRA aan uw studenten?

Pearson XTRA biedt aanvullend materiaal dat de student naar eigen inzicht kan gebruiken om te studeren. Bovendien kunnen docenten XTRA tijdens colleges inzetten of als huiswerkopdracht opgeven. Pearson XTRA omvat standaard de volgende onderdelen: een eText, aanvullende vragen en opdrachten, een begrippentrainer om de belangrijkste termen en hun betekenissen te oefenen, en een beeldbank met alle afbeeldingen en figuren uit het boek, te gebruiken bij werkstukken en presentaties. Daarnaast kunnen er nog specifieke onderdelen zijn die per boek verschillen.

 

Wat biedt Pearson XTRA aan docenten?

Het basisaanbod voor docenten bestaat uit een PowerPointpresentatie met een kort en bondig overzicht van de lesstof per hoofdstuk. U kunt deze PowerPoints naar eigen wens aanpassen en inzetten tijdens uw colleges. Daarnaast worden vaak nog andere docentonderdelen aangeboden, die het u als docent gemakkelijker maken uw lessen vorm te geven. Denk daarbij bijvoorbeeld aan antwoorden en uitwerkingen van de opgaven uit het boek, toetsvragen en extra casemateriaal.

 

Het materiaal bestemd voor docenten wordt gescheiden aangeboden van het studentmateriaal. Uw studenten hebben hier dus geen toegang toe.

 

Meer informatie over Pearson XTRA

Meer informatie over Pearson XTRA, de beschikbare titels en toegang tot Pearson XTRA vindt u op www.pearsonxtra.nl, onder de knop 'docenten'. Titelspecifieke informatie vindt u in de door u gebruikte Pearson XTRA-uitgave.

flash image news produce